วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Thursday, June 18, 2009

“Reading In The Park” ตีกลองฉลองการอ่านฯ ยกระดับให้คนลำปางมีคุณภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตเทศบาลนครลำปางมีแนวคิดที่จะเสริมสร้างบรรยากาศให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สังคมนครลำปางเป็นนครแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้การดำเนินงานเรื่องนี้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนกันอย่างจริงจัง ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในสามปี มุ่งสู่สังคมแห่งปัญญาและความรู้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อนโครงการ มี ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ เป็นประธานกรรมการ โดยจุดประกายเริ่มต้น ด้วยการจัด สัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและกรเรียนรู้นครลำปาง “Reading In The Park”

งานเริ่มระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2552
โดยมีงานใหญ่ในวันที่ 23 มิถุนายน 2552

กิจกรรมช่วงเช้าถึงเย็นจะเป็นกิจกรรมสัปดาห์การอ่าน
19.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นการเปิดงาน นครลำปางนครแห่งการอ่านและสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน “City Of Reading & Learning” และการแสดงการตีกลองไทโกะฉลองการอ่านและฉลองคุณภาพชีวิต A Celebration Of Reading- A Celebration Of Life โดย คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ลงท้ายด้วยการประกาศให้เทศบาลนครลำปาง เป็นนครแห่งการอ่านและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และเชิญชวนผู้ร่วมงานลงนามคำปฏิญญาร่วมใจรักการอ่าน ณ ต้นไม้แห่งปัญญา
...................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

พฤหัส 18
มิถุนา 52

No comments: