วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Friday, August 27, 2010

เชิญร่วมงาน "งานม่าน งานไต ในนครลำปาง" ศุกร์ที่ 3 กันยา 53


บัตรเชิญ

ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
เชิญร่วมงาน "งานม่าน งานไต ในนครลำปาง"
ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553

กำหนดการ
08.30 น. ลงทะเบียน
09.30 น. บรรยายหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมนครลำปาง"
โดย รศ.อุษณีย์ ธงไชย
10.30 น. บรรยายหัวข้อ "งานม่าน งานไต ในนครลำปาง"
โดย อาจารย์วิถี พานิชพันธ์

13.00 น. เสวนาวิชาการ "เล่าความหลัง ย้อนอดีต วิถีชีวิตชาวม่าน ชาวไตในนครลำปาง"
โดย นักวิชาการท้องถิ่น
14.30 น. นำเสนอผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ "ปลูกต้นกล้านักวิจัย วัดพม่า-ไทใหญ่นครลำปาง"

งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สนใจสำรองที่นั่งได้ที่
ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร.053-943543

ผู้สื่อข่าว
on lampang :
เปิดโลกลำปาง

ศุกร์ 27
สิงหา 53

Tuesday, August 3, 2010

เชิญร่วมเสวนา เรื่อง “ชุมชนกับการอนุรักษ์โบราณสถาน” อาทิตย์ที่ 15 สิงหา 53 ครึ่งเช้า


ภาพจาก สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง


ภาพจาก สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง


กำหนดการเสวนา

เรื่อง “ชุมชนกับการอนุรักษ์โบราณสถาน”

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ บริเวณโบราณสถานกู่เจ้าย่าสุตตา ถนนวังเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

**************

(โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถาน กู่เจ้าย่าสุตตาหรือประตูขงวัดกากแก้ว (ร้าง))

เวลา 8.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

เวลา 9.00 – 10.00 น. เสวนา เรื่อง “ชุมชนกับการอนุรักษ์โบราณสถาน”

ร่วมเสวนา โดย....


1. นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร

2. นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

3. นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง

ดำเนินการเสวนา โดย.... อาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์

เวลา 10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.15 – 12.00 น. เสวนา เรื่อง “ ทำไมต้องขุดค้นศึกษา?” (ประวัติศาสตร์และความสำคัญของพื้นที่)

ร่วมเสวนา โดย…

1. เจ้าอาวาสวัดประตูป่อง

2. พ่อหนานบุญศรี วรรณศรี ปราชญ์ท้องถิ่น

3. อาจารย์สุวภรณ์ ชูโต ตัวแทนภาคประชาชน

4. อาจารย์ประสงค์ แสงแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น

5. นายปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดำเนินการเสวนาโดย..... อาจารย์อนุกูล ศิริพันธุ์


เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 15.00 น. ศึกษาดูงานพื้นที่การขุดค้น ขุดแต่ง โบราณสถานกู่เจ้าย่าสุตตา

โดย......วิทยากรจากเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจาก สำนักการช่างเทศบาลนครลำปาง

ขอบคุณด้วยสำหรับข้อมูลและภาพประกอบนะครับ

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง


อังคาร 3
สิงหา 53