วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Monday, March 26, 2007

งานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้าลำปางครั้งที่ 8


สถานีรถไฟนครลำปาง พ.ศ.2489 ถ่ายโดยนายเสาร์แก้ว ไชยยา ชาว อ.เกาะคา
ที่มา : ผศ.ประสงค์ แสงแก้ว นำมาให้เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2549


บรรยากาศสถานีรถไฟนครลำปางที่แสนจะคึกคัก
ที่มา : เทศบาลนครลำปาง

ไปได้ข่าวมาจากเว็บไซต์หลายแห่ง เป็นที่น่ายินดีว่า งานนี้ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะเป็นทางการ และรับรู้ได้ง่าย รายละเอียดมีดังนี้

งานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้าลำปางครั้งที่ 8
28 มีนาคม-1เมษายน 2550

จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การรถไฟแห่งประเทศไทย สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและสมาคมรถม้าลำปางเชิญเที่ยว " งานรำลึกวันประวัติศาตร์ รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 8 " ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2550 ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง

เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถไฟรถม้าลำปาง ซึ่งเป็นพาหนะสำคัญที่ชาวลำปางใช้สัญจรตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันรวมได้ 90 ปี ตั้งแต่รถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯมาสู่ลำปาง เป็นขบวนแรก เมื่อปี 2459 ในสมัยของรัชกาลที่ 6 และมีการนำรถม้ามาให้บริการบนเส้นทางหลวงของมณฑลสายเหนืออีกด้วย จึงนับว่ารถไฟและรถม้ามีบทบาทสำคัญต่อนครลำปางเป็นอย่างยิ่ง

การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสืบสานให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึกเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

กิจกรรมภายในงาน ได้แก่
*ชมตลาดย้อนยุค ( กาดหมั้ว ) ชมและเลือกซื้อ สินค้า OTOP
*นิทรรศการประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า นครลำปาง ประกวดคาวบอยชายและ หญิง
*การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
*นิทรรศการจากหน่วยงานองค์กรในจังหวัดลำปาง
*นั่งรถม้าชมเมืองลำปางรอบละ 50 บาท นั่งรถไฟเล็กแลมป์เทค ชมเมืองลำปาง
*การจัดมหกรรมอาหาร การบริการท่องเที่ยว
*ข้าวแลงอมราสะโตกคำ พร้อมแสง สี เสียง ในวันที่ 1 เมษายน 2550

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาฯ โทร. 0 5431 2254
สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0 5431 8809, 0 5422 1813

ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ นายรอบรู้ ในเครือนิตยสาร สารคดี
http://www.nairobroo.com/76/modules.php?name=News&file=article&sid=898

....................................................................

ภาพผู้คนย่านรถไฟในสมัยก่อน
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

รายการท่องเที่ยวงานวันรำลึกประวัติศาสตร์ รถไฟรถม้า ลำปาง ครั้งที่ 8
เป็นลักษณะแพ็คเกจทัวร์ จัดโดย สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

วันที่ 31 มีนาคม 2550

18.30 น. ผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกันบริเวณหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพง ขึ้นรถด่วนขบวนที่ 13 เพื่อ
เดินทางไปสู่จังหวัดลำปาง จำนวน 3 โบกี้ ประชุม (สันทนาการ)
19.20 น. ทำพิธีปล่อยรถด่วนขบวนที่ 13 ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง
โดยนายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
18.30 น. ขบวนรถด่วนที่ 13 ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ปลายทาง จ.เชียงใหม่
รถด่วนขบวนนนี้จอดสถานีรถไฟนครลำปาง ประมาณ 30 นาที เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานี
รถไฟนครลำปางจัดไว้ต้อนรับ


วันที่ 1 เมษายน 2550

07.00 น. ขบวนรถด่วนที่ 13 ถึง สถานีรถไฟนครลำปาง
ผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าฯ ถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 81 รูป
พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มากับรถไฟขบวนนี้ หน้าบริเวณสถานีรถไฟ
09.30 น. นำเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (ชมการแสดงของช้าง)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ศูนย์ช้าง
13.00 น. นำชมวัดพระธาตุลำปางหลวง/บ้านป่องนัก/ชมขบวนการผลิตเซรามิค
18.30 น. นั่งรถม้ามาเข้้างานรับประทานอาหาร ข้าวแลง อมราสะโตกคำ/ชมการแสดง แสง สี เสียง
ประวัติศาสตร์วันรำลึกรถไฟ รถม้า ที่มาลำปางงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น


วันที่ 2 เมษายน 2550


07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่พัก
08.00 น. เดินทางไปท่องเที่ยว...................เช้า และบ่าย
17.30 น. เดินทางมายังสถานีรถไฟ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยรถด่วนขบวนที่ 14
19.00 น. รถด่วนขบวนที่ 14 ออกจากสถานีรถไฟนครลำปาง ถึงสถานีปลายทาง กรุงเทพฯ


วันที่ 3 เมษายน 2550

เวลา 06.15น. ถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาุพ


บรรยากาศบริเวณสถานีขุนตาล?
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ


หัวลำโพงสมัยก่อน
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ


ติดต่อได้ที่ : สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0-5431-8809, 0-5422-1813 โทรสาร 0-5422-2983

ข้อมูลจาก
เว็บไซต์จังหวัดลำปาง
http://www.lampang.go.th/publish50/train8_50.htm

....................................................................
รวมฮิตรถม้าแบบต่างๆ (ไม่ใช่ที่ลำปาง)
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ


รถม้าพระที่นั่ง เทียมม้าสี่ตัว


รถม้าเทียมม้าสองตัว


รถม้าอีกแบบที่ดูแปลกตา


ที่นั่งผู้โดยสารหันกลับไปอยู่ด้านหลัง

....................................................................
มีของเล่นมาฝากกัน
ภาพพิมพ์แกะไม้ [เรียกว่า "Kyoiku Nishiki-e (Educational Colored Woodblock Prints)" หรือ "Youdou Katei Kyoiku-you Kaiga (Pictures for home education)"] พิมพ์เป็นรูปรถม้า พร้อมทั้งผู้โดยสาร จากประเทศญี่ปุ่น นัยว่าเป็นสื่อการสอนของเด็กญี่ปุ่นเมื่อ ค.ศ.1873 ก็คือ พ.ศ.2416 ที่จัดพิมพ์โดย กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

ที่มา : http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/kichosho/kyoiku-nishikie-eng.html


อันนี้เป็นส่วนบนรถม้า


อันนี้เป็นส่วนล่างรถม้า


อันนี้เป็นรูปด้านข้าง

ผู้สื่อข่าว

on Lampang : เปิดโลกลำปาง
26 มีนา 50

ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่กาดกองต้า


แผ่นพับด้านหน้า


แผ่นพับด้านหลัง


อันนี้คือ หน้าตา อาคารสถานที่ คงจะคุ้นตา ผู้ที่นิยมเดิน กาดกองต้า อยู่หลายคนอาจจะเห็นใบปลิว และโปสเตอร์ ที่ขึ้นต้นว่า "อยากรู้ไหมว่า การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวานั้นเป็นอย่างไร" รูปนกฮูกสีเลือดหมู บนพื้นสีเหลือง คงจะสะดุดตา ท่านผู้อ่านไม่น้อย ผู้สื่อข่าวขอเก็บรายละเอียดมาฝากเล็กๆน้อยๆ ดังนี้

ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี เป็นแหล่งเรียนรู้ในมิติที่หลากหลายในยุคไอที เป็นผู้ให้บริการทางปัญญาแก่เยาวชนชาวลำปาง รวมถึงกิจกรรมต่างเพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน การค้นคว้า และวัฒนธรรม

มีเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนทั่วไป และเยาวชนอายุไม่ต่ำกว่า 8 ปี

ยังไม่ทราบวันเปิดอย่างเป็นทางการ แต่ มีบอกไว้ว่า เวลาทำการอยู่ที่ วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น. หยุดทุกวันจันทร์

ค่าสมาชิกรายปี
80 บาท สำหรับเยาวชนอายุ 8-18 ปี
200 บาท สำหรับประชาชนอายุเกินกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ตามอ่านรายละเอียดได้ที่
http://www.pattamasaevi.org

หรือติดต่อ
ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี
อาคารฟองหลี 262 ถนนตลาดเก่า ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง ลำปาง 52100
โทรศัพท์ 054-230-651 โทรสาร 054-218-394

ผู้สื่อข่าว on Lampang : เปิดโลกลำปาง
26 มีนา 50