วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Monday, March 26, 2007

งานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้าลำปางครั้งที่ 8


สถานีรถไฟนครลำปาง พ.ศ.2489 ถ่ายโดยนายเสาร์แก้ว ไชยยา ชาว อ.เกาะคา
ที่มา : ผศ.ประสงค์ แสงแก้ว นำมาให้เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2549


บรรยากาศสถานีรถไฟนครลำปางที่แสนจะคึกคัก
ที่มา : เทศบาลนครลำปาง

ไปได้ข่าวมาจากเว็บไซต์หลายแห่ง เป็นที่น่ายินดีว่า งานนี้ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะเป็นทางการ และรับรู้ได้ง่าย รายละเอียดมีดังนี้

งานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้าลำปางครั้งที่ 8
28 มีนาคม-1เมษายน 2550

จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การรถไฟแห่งประเทศไทย สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและสมาคมรถม้าลำปางเชิญเที่ยว " งานรำลึกวันประวัติศาตร์ รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 8 " ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2550 ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง

เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถไฟรถม้าลำปาง ซึ่งเป็นพาหนะสำคัญที่ชาวลำปางใช้สัญจรตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันรวมได้ 90 ปี ตั้งแต่รถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯมาสู่ลำปาง เป็นขบวนแรก เมื่อปี 2459 ในสมัยของรัชกาลที่ 6 และมีการนำรถม้ามาให้บริการบนเส้นทางหลวงของมณฑลสายเหนืออีกด้วย จึงนับว่ารถไฟและรถม้ามีบทบาทสำคัญต่อนครลำปางเป็นอย่างยิ่ง

การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสืบสานให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึกเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

กิจกรรมภายในงาน ได้แก่
*ชมตลาดย้อนยุค ( กาดหมั้ว ) ชมและเลือกซื้อ สินค้า OTOP
*นิทรรศการประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า นครลำปาง ประกวดคาวบอยชายและ หญิง
*การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
*นิทรรศการจากหน่วยงานองค์กรในจังหวัดลำปาง
*นั่งรถม้าชมเมืองลำปางรอบละ 50 บาท นั่งรถไฟเล็กแลมป์เทค ชมเมืองลำปาง
*การจัดมหกรรมอาหาร การบริการท่องเที่ยว
*ข้าวแลงอมราสะโตกคำ พร้อมแสง สี เสียง ในวันที่ 1 เมษายน 2550

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาฯ โทร. 0 5431 2254
สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0 5431 8809, 0 5422 1813

ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ นายรอบรู้ ในเครือนิตยสาร สารคดี
http://www.nairobroo.com/76/modules.php?name=News&file=article&sid=898

....................................................................

ภาพผู้คนย่านรถไฟในสมัยก่อน
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

รายการท่องเที่ยวงานวันรำลึกประวัติศาสตร์ รถไฟรถม้า ลำปาง ครั้งที่ 8
เป็นลักษณะแพ็คเกจทัวร์ จัดโดย สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

วันที่ 31 มีนาคม 2550

18.30 น. ผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกันบริเวณหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพง ขึ้นรถด่วนขบวนที่ 13 เพื่อ
เดินทางไปสู่จังหวัดลำปาง จำนวน 3 โบกี้ ประชุม (สันทนาการ)
19.20 น. ทำพิธีปล่อยรถด่วนขบวนที่ 13 ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง
โดยนายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
18.30 น. ขบวนรถด่วนที่ 13 ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ปลายทาง จ.เชียงใหม่
รถด่วนขบวนนนี้จอดสถานีรถไฟนครลำปาง ประมาณ 30 นาที เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานี
รถไฟนครลำปางจัดไว้ต้อนรับ


วันที่ 1 เมษายน 2550

07.00 น. ขบวนรถด่วนที่ 13 ถึง สถานีรถไฟนครลำปาง
ผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าฯ ถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 81 รูป
พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มากับรถไฟขบวนนี้ หน้าบริเวณสถานีรถไฟ
09.30 น. นำเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (ชมการแสดงของช้าง)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ศูนย์ช้าง
13.00 น. นำชมวัดพระธาตุลำปางหลวง/บ้านป่องนัก/ชมขบวนการผลิตเซรามิค
18.30 น. นั่งรถม้ามาเข้้างานรับประทานอาหาร ข้าวแลง อมราสะโตกคำ/ชมการแสดง แสง สี เสียง
ประวัติศาสตร์วันรำลึกรถไฟ รถม้า ที่มาลำปางงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น


วันที่ 2 เมษายน 2550


07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่พัก
08.00 น. เดินทางไปท่องเที่ยว...................เช้า และบ่าย
17.30 น. เดินทางมายังสถานีรถไฟ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยรถด่วนขบวนที่ 14
19.00 น. รถด่วนขบวนที่ 14 ออกจากสถานีรถไฟนครลำปาง ถึงสถานีปลายทาง กรุงเทพฯ


วันที่ 3 เมษายน 2550

เวลา 06.15น. ถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาุพ


บรรยากาศบริเวณสถานีขุนตาล?
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ


หัวลำโพงสมัยก่อน
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ


ติดต่อได้ที่ : สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0-5431-8809, 0-5422-1813 โทรสาร 0-5422-2983

ข้อมูลจาก
เว็บไซต์จังหวัดลำปาง
http://www.lampang.go.th/publish50/train8_50.htm

....................................................................
รวมฮิตรถม้าแบบต่างๆ (ไม่ใช่ที่ลำปาง)
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ


รถม้าพระที่นั่ง เทียมม้าสี่ตัว


รถม้าเทียมม้าสองตัว


รถม้าอีกแบบที่ดูแปลกตา


ที่นั่งผู้โดยสารหันกลับไปอยู่ด้านหลัง

....................................................................
มีของเล่นมาฝากกัน
ภาพพิมพ์แกะไม้ [เรียกว่า "Kyoiku Nishiki-e (Educational Colored Woodblock Prints)" หรือ "Youdou Katei Kyoiku-you Kaiga (Pictures for home education)"] พิมพ์เป็นรูปรถม้า พร้อมทั้งผู้โดยสาร จากประเทศญี่ปุ่น นัยว่าเป็นสื่อการสอนของเด็กญี่ปุ่นเมื่อ ค.ศ.1873 ก็คือ พ.ศ.2416 ที่จัดพิมพ์โดย กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

ที่มา : http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/kichosho/kyoiku-nishikie-eng.html


อันนี้เป็นส่วนบนรถม้า


อันนี้เป็นส่วนล่างรถม้า


อันนี้เป็นรูปด้านข้าง

ผู้สื่อข่าว

on Lampang : เปิดโลกลำปาง
26 มีนา 50

No comments: