วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Thursday, September 20, 2007

เก็บข่าวมาฝาก เรื่อง ขุดกำแพงเมืองแถวๆ ประตูม้า และใกล้เคียง


บริเวณประตูม้า สภาพก่อนรื้อศาลและย้ายรูปปั้นม้าลงมา

"เทศบาลนครลำปาง จับมือ กรมศิลปากร ขุดค้นกำแพงเมืองเขลางค์นคร ศึกษาชั้นวัฒนธรรม ทางโบราณคดี"

นายปฏิพัฒน์ พุ่มพงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 จังหวัดน่าน กล่าวว่า
ได้เริ่มดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550
โดยได้ขุดตรวจชั้นดินและโครงสร้างกำแพงเมือง จำนวน 4 หลุม
และขุดทดสอบศึกษาชั้นวัฒนธรรม จำนวน 5 หลุม จากการขุดค้นในส่วนของกำแพงเมือง


ป้ายรายละเอียดโครงการ

พบว่ากำแพงเมืองลำปาง อาจจะสร้างขึ้นก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
และหลังจากนั้นได้มีการซ่อมแซมหรือบูรณะครั้งใหญ่อีกอย่างน้อย
ประมาณ 2 ครั้ง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21
จากเอกสารประวัติศาสตร์ความสำคัญ บทบาทของเขลางค์นคร
มีกิจกรรมมากมาย ก่อนที่จะลดบทบาทลง
และย้ายเมืองไปฟากตะวันออกของแม่น้ำวังในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ 24)

ในส่วนของการขุดทดสอบชั้นวัฒนธรรม จำนวน 5 หลุม พบว่า
เมืองลำปางในอดีตหรือเมือง เขลางค์นคร มีการอยู่อาศัยมาอย่างน้อย
ตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 โดยในสมัยนั้นน่าจะได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมแบบทวารวดี จากภาคกลาง
คือ วัฒนธรรมหริภุญไชย ในภาคเหนือ แถบลำพูน ตอนล่างของเชียงใหม่ ลำปาง แพร่
ซึ่งทราบได้จากการขุดพบโบราณวัตถุ เช่น

เศษภาชนะดินเผาแบบเนื้อไม่แกร่ง เคลือบด้วยน้ำดินสีขาวเขียนลายด้วยสีแดงหรือดำ

และเคลือบด้วยน้ำดินสีแดง เขียนลายด้วยสีขาว นอกจากนี้ยังพบ ตะคันดินเผา และตุ๊กตาดินเผา
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-21


ลักษณะการขุดแต่งทางโบราณคดี ที่แทบไม่เคยจะมีการปฏิบัติการแบบนี้เลยในเมืองลำปาง!!!


การขุดแต่งทำสองฟากฝั่งของประตูม้า

พบภาชนะดินเผาแบบเนื้อแกร่ง (Stone ware) จากทั้งแหล่งผลิตในท้องถิ่น
และแหล่งผลิตในดินแดนใกล้เคียง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-24
แม้จะลดความสำคัญลง แต่ยังพบกิจกรรมของผู้คนสม่ำเสมอ

จนกระทั่งมีภัยสงครามเนืองๆ จึงต้องย้ายเมืองจากฟากตะวันตก
มายังฟากตะวันออกของแม่น้ำวัง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24ข้อมูลจาก เว็ฐไซต์สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
http://www.lampangcity.com/
.............................
ข่าวนานแล้วครับ แต่พึ่งไปเปิดเจอข้อมูลเลยนำมาให้ทุกๆท่านรับทราบ

ผู้สื่อข่าว
on Lampang : เปิดโลกลำปาง
พฤหัส 20
กันยา 50

Tuesday, September 18, 2007

เก็บตกบรรยากาศเสวนา"ป๊ะกั๋นยามแลง" เมื่อวันเสาร์ 16 กันยา 50


บรรยากาศหน้างานก่อนเริ่ม


บรรยากาศการเสวนา

เวที "ป๊ะกั๋นยามแลง" ในตอน "ร่ำเปิงลำปาง"
เสาร์ที่ 16 กันยา 50
เริ่มคุยกันตั้งแต่ราวหกโมงเย็นไปเลิกสามทุ่มกว่าน่ะครับ

ก่อนเริ่มงานก็มีวงดนตรีของชมรมฮีตละกอน จาก อ.วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธุ์
จากนั้นก็เริ่มการเสวนา ที่เริ่มตั้งแต่ยุคภาพเขียนสีประตูผา ยุคหริภุญไชย ล้านนา
เจ้าพ่อทิพย์ช้าง เจ้ากาวิลา เจ้าศรีอโนชา มาจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ได้รับเกียรติจากวิทยากรดังนี้คือ พันตรี ชูเกียรติ มีโฉม จาก มณฑลทหารบกที่ 32 ลำปาง
ผศ.ประสงค์ แสงแก้ว จากม.ราชภัฏลำปาง อ.อนุกูล ศิริพันธ์ ประธานชุมชนปงสนุก
และทหารเก่าสมัยสงครามโลกอีก คือ ร้อยโทหล่อ โพธิ์คำ

ดำเนินรายการโดย คุณพิมธิดา ดีบุกคำ แห่งร้านภัณฑ์เพ็ญ

คราวหน้าเจอกันที่เดิม วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม
น่าจะตกราวๆวันที่ 20 ตุลา แต่ยังไม่ทราบ
ประเด็นการพูดคุยแน่นอนครับ
"ป๊ะกั๋นยามแลง"จะเป็นเวทีสาธารณะพูดคุยสบายๆ ของคนลำปาง

ผู้สื่อข่าว
on Lampang : เปิดโลกลำปาง
อังคาร 18
กันยา 50

Monday, September 10, 2007

บทความพิเศษ "เจดีย์วัดพระธาตุลำปางหลวง" ในวารสารเมืองโบราณ


วารสารเมืองโบราณ ปี 2550 ฉบับที่ 33.3. กรกฎาคม - กันยายน 2550
ที่มาภาพ : http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=Sections&op=listarticles&secid=42

พบกับเรื่องราวลำปาง ผ่านสื่อสาธารณะล่าสุด
จากบทความพิเศษ
"เจดีย์วัดพระธาตุลำปางหลวง"
ใน วารสารเมืองโบราณ ฉบับเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2550
โดย ชาญคณิต อาวรณ์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
จบการศึกษาจาก ภาควิชาศิลปไทย คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่
ชาวลำปาง อีกท่านที่มีผลงานวิชาการออกสู่สาธารณะ


วัดพระธาตุลำปางหลวงในอดีต
ที่มาภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ


ผู้สื่อข่าว
on Lampang : เปิดโลกลำปาง
จันทร์ 10
กันยา 50

เวที "ปะกันยามแลง" ครั้งที่1 เสาร์นี้ ที่กาดกองต้า


พิธีแห่ครัวตาน วัดปงสนุก
ที่มาภาพ : อนุกูล ศิริพันธุ์ บ้านปงสนุก


เสาร์นี้ 15 กันยา 50
พบ พูด คุย
เรื่องสาธารณะในเวที
"ป๊ะกันยามแลง" ครั้งที่ 1 ร่ำเปิงลำปาง
สบายๆ ยามเย็น ในเรื่อง ตัวตนลำปาง มองผ่าน 4 ยุค
อันได้แก่
ยุค พระนางจามเทวี
ยุค พ่อเจ้าทิพย์ช้าง
ยุค เจ้าศรีอโนชา
และยุค ญี่ปุ่นบุก สงครามโลกครั้งที่ 2

ร่วมครื้นเครงอย่างกันเอง
เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
ณ บริเวณโรงแรมทิพย์อิน ตรงข้ามบ้านคมสัน กาดกองต้า

ผู้สื่อข่าว
on Lampang : เปิดโลกลำปาง
จันทร์ 10
กันยา 50สถานที่เสวนา ตรงข้ามกับ บ้านคมสัน กาดกองต้า นี่เอง

Thursday, September 6, 2007

ความงดงามของ วัดบ้านก่อ "ช้างเผือกเมืองลำปาง"


หน้าปกหนังสือ


ปกหลังหนังสือ

ดังที่เคยเสนอข่าวไปบ้างแล้วเรื่องการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังที่วัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ
หลังจากที่ได้หนังสือ"บ้านก่อ ช้างเผือกเมืองลำปาง"
ที่จัดทำโดย กลุ่มหน่อศิลป์ และการสนับสนุนน จากสถานทูต อเมริกัน ประเทศไทย
โครงการจัดตั้งสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา(ไต) แห่งมหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในที่นี้จึงนำส่วนหนึ่งของหนังสือ มาเผยแพร่ครับ
"บ้านก่อ ช้างเผือกเมืองลำปาง" เป็นหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นที่ระลึก
ในโอกาสเฉลิมฉลองการบูรณะวิหารและจิตรกรรมพื้บ้าน วิหารบ้านก่อ
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง วันที่ 15 มิถุนายน 2550

กลุ่มหน่อศิลป์. บ้านก่อ ช้างเผือกเมืองลำปาง , กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, 2550.
เลข ISBN-13 : 978 974 672 1837


จากหน้า 56 เรื่องพรหมจักร เป็นฉากเคลื่อนทัพตีเมืองต่างๆ รบกันทั้งพญานาค พญาครุฑ

หากมีโอกาสจะนำเสนอต่อไปครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องวัดบ้านก่อได้ในลิ้งค์ ของ on Lampang : เปิดโลกลำปาง
*เก็บภาพงานวัดบ้านก่อ วังเหนือมาฝาก
*วัดบ้านก่อ วังเหนือ จิตรกรรมข้ามฟ้า ความภูมิใจของคนลำปาง


ผู้สื่อข่าว
on Lampang : เปิดโลกลำปาง
พฤหัส 6
กันยา 50