วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Thursday, September 6, 2007

ความงดงามของ วัดบ้านก่อ "ช้างเผือกเมืองลำปาง"


หน้าปกหนังสือ


ปกหลังหนังสือ

ดังที่เคยเสนอข่าวไปบ้างแล้วเรื่องการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังที่วัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ
หลังจากที่ได้หนังสือ"บ้านก่อ ช้างเผือกเมืองลำปาง"
ที่จัดทำโดย กลุ่มหน่อศิลป์ และการสนับสนุนน จากสถานทูต อเมริกัน ประเทศไทย
โครงการจัดตั้งสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา(ไต) แห่งมหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในที่นี้จึงนำส่วนหนึ่งของหนังสือ มาเผยแพร่ครับ
"บ้านก่อ ช้างเผือกเมืองลำปาง" เป็นหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นที่ระลึก
ในโอกาสเฉลิมฉลองการบูรณะวิหารและจิตรกรรมพื้บ้าน วิหารบ้านก่อ
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง วันที่ 15 มิถุนายน 2550

กลุ่มหน่อศิลป์. บ้านก่อ ช้างเผือกเมืองลำปาง , กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, 2550.
เลข ISBN-13 : 978 974 672 1837


จากหน้า 56 เรื่องพรหมจักร เป็นฉากเคลื่อนทัพตีเมืองต่างๆ รบกันทั้งพญานาค พญาครุฑ

หากมีโอกาสจะนำเสนอต่อไปครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องวัดบ้านก่อได้ในลิ้งค์ ของ on Lampang : เปิดโลกลำปาง
*เก็บภาพงานวัดบ้านก่อ วังเหนือมาฝาก
*วัดบ้านก่อ วังเหนือ จิตรกรรมข้ามฟ้า ความภูมิใจของคนลำปาง


ผู้สื่อข่าว
on Lampang : เปิดโลกลำปาง
พฤหัส 6
กันยา 50

No comments: