วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Thursday, September 20, 2007

เก็บข่าวมาฝาก เรื่อง ขุดกำแพงเมืองแถวๆ ประตูม้า และใกล้เคียง


บริเวณประตูม้า สภาพก่อนรื้อศาลและย้ายรูปปั้นม้าลงมา

"เทศบาลนครลำปาง จับมือ กรมศิลปากร ขุดค้นกำแพงเมืองเขลางค์นคร ศึกษาชั้นวัฒนธรรม ทางโบราณคดี"

นายปฏิพัฒน์ พุ่มพงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 จังหวัดน่าน กล่าวว่า
ได้เริ่มดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550
โดยได้ขุดตรวจชั้นดินและโครงสร้างกำแพงเมือง จำนวน 4 หลุม
และขุดทดสอบศึกษาชั้นวัฒนธรรม จำนวน 5 หลุม จากการขุดค้นในส่วนของกำแพงเมือง


ป้ายรายละเอียดโครงการ

พบว่ากำแพงเมืองลำปาง อาจจะสร้างขึ้นก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
และหลังจากนั้นได้มีการซ่อมแซมหรือบูรณะครั้งใหญ่อีกอย่างน้อย
ประมาณ 2 ครั้ง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21
จากเอกสารประวัติศาสตร์ความสำคัญ บทบาทของเขลางค์นคร
มีกิจกรรมมากมาย ก่อนที่จะลดบทบาทลง
และย้ายเมืองไปฟากตะวันออกของแม่น้ำวังในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ 24)

ในส่วนของการขุดทดสอบชั้นวัฒนธรรม จำนวน 5 หลุม พบว่า
เมืองลำปางในอดีตหรือเมือง เขลางค์นคร มีการอยู่อาศัยมาอย่างน้อย
ตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 โดยในสมัยนั้นน่าจะได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมแบบทวารวดี จากภาคกลาง
คือ วัฒนธรรมหริภุญไชย ในภาคเหนือ แถบลำพูน ตอนล่างของเชียงใหม่ ลำปาง แพร่
ซึ่งทราบได้จากการขุดพบโบราณวัตถุ เช่น

เศษภาชนะดินเผาแบบเนื้อไม่แกร่ง เคลือบด้วยน้ำดินสีขาวเขียนลายด้วยสีแดงหรือดำ

และเคลือบด้วยน้ำดินสีแดง เขียนลายด้วยสีขาว นอกจากนี้ยังพบ ตะคันดินเผา และตุ๊กตาดินเผา
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-21


ลักษณะการขุดแต่งทางโบราณคดี ที่แทบไม่เคยจะมีการปฏิบัติการแบบนี้เลยในเมืองลำปาง!!!


การขุดแต่งทำสองฟากฝั่งของประตูม้า

พบภาชนะดินเผาแบบเนื้อแกร่ง (Stone ware) จากทั้งแหล่งผลิตในท้องถิ่น
และแหล่งผลิตในดินแดนใกล้เคียง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-24
แม้จะลดความสำคัญลง แต่ยังพบกิจกรรมของผู้คนสม่ำเสมอ

จนกระทั่งมีภัยสงครามเนืองๆ จึงต้องย้ายเมืองจากฟากตะวันตก
มายังฟากตะวันออกของแม่น้ำวัง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24ข้อมูลจาก เว็ฐไซต์สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
http://www.lampangcity.com/
.............................
ข่าวนานแล้วครับ แต่พึ่งไปเปิดเจอข้อมูลเลยนำมาให้ทุกๆท่านรับทราบ

ผู้สื่อข่าว
on Lampang : เปิดโลกลำปาง
พฤหัส 20
กันยา 50

2 comments:

v4us said...

ฮักลำปาง แต้ แต้เจ้า

warmraw said...

อยากทราบว่า คุณ v4us ได้ที่อยู่ เว็บบล็อกนี้จากไหนหรือครับ จะได้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเว็บบล็อกต่อไป