วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Thursday, July 10, 2008

บทความใหม่ ว่าด้วย "วัดอุโมงค์ลำปาง" ใน วารสารวิจิตรศิลป์ มช.


ปก "วารสารวิจิตรศิลป์ ฉบับปฐมฤกษ์" ฉบับ พ.ศ. 2551
ที่มา : ชาญคณิต อาวรณ์

มีบทความใหม่แนะนำในพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ก็คือ
"เจดีย์ร้างวัดอุโมงค์: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมระหว่างเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนในงานศิลปกรรมนครลำปาง"
ใน "วารสารวิจิตรศิลป์ ฉบับปฐมฤกษ์" ฉบับ พ.ศ. 2551 : วารสารวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ว่าที่ ร.ต. ชาญคณิต อาวรณ์
สถาบันวิจัยพัฒนาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยโยนก

ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดของบทความ
หากเป็นไปได้อาจจะนำบทย่อมาลงประกอบในโอกาสต่อไป
...
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง


พฤหัส 10
กรกฎา 51