วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Tuesday, June 22, 2010

ภาพเก่าแห่องค์กฐินพระนวกะสามัคคี ถวายวัดเชียงราย ราว 60 ปีก่อน
งานแห่องค์กฐินพระนวกะสามัคคี รอบเมืองลำปาง ถวายวัดเชียงราย
ในรูปแสดงให้เห็นถึงรูปแบบอาคารบ้านเรือน รถ ถนน ในเมืองลำปางในช่วง60 ปีก่อน
รวมไปถึงขบวนแห่ที่มีแตรวงเข้ามาแทนที่กลองแห่แบบพื้นเมืองแล้ว
ส่งมาให้ดูครับ

ฐาปกรณ์ เครือระยา
...............
ใครมีภาพเก่า หรือไปเจอภาพเก่าที่ไหน เอามาแบ่งกันกันที่นี่เลยครับ

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง
อังคาร 22
มิถุนา 53

เปิดสถานเลี้ยงเด็ก"บุญส่ง รัตนชัย" ภาพเก่าจากวัดเชียงรายโดย ฐาปกรณ์ เครือระยาภาพชุดนี้ ก็เป็นภาพอีกชุด ที่พระเทพวิสุทธิโสภณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
ได้ถ่ายเก็บไว้ โดยภาพดังกล่าวเป็นชุดภาพในงานทำบุญ เปิด สถานรับเลี้ยงเด็ก
"บุญส่ง รัตนชัย"
บริเวณวัดเชียงราย ซึ่งไม่แน่ใจว่า ปัจจุบันอาคารหลังดังกล่าว
ยังสามารถพบเห็นได้หรือได้ถูกรื้อถอนไปแล้ว

ฐาปกรณ์ เครือระยา
................
ขอบคุณมากครับ ภาพเก่ากำลังทยอยมาเรื่อยๆ

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง
อังคาร 22
มิถุนา 53

ต่อจิ๊กซอว์ภาพในอดีตของเมืองลำปาง คนลำปางเชื้อสายจีนบริเวณกาดกองต้า

รูปA

รูป N

คำบรรยายรูป
A. หน้าห้าง"เยียนซีไท้ลีกี"(
ของตระกูล ทิวารี) ถนนกาดกองต้า ตรงข้ามร้าน"กวางฮั่วหลี"(ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นกิจการของก๋งของผม เฮวอินปี หรืออีกชื่อคือ โหวจื่อกวาง ผู้จัดการโรงเรียนฮั่วเคี้ยว(ประชาวิทย์)คนแรก) คุณย่าบุญเกิด ตันสุวรรณ อายุ 85 ปี (ลูกสาวคนรองสุดท้ายของ เฮวอินปี) ให้ข้อมูลเมื่อ 02/06/2553 ว่าตนคือเด็กที่มีผู้หญิง(คำใส เฮวอินปี)อุ้มอยู่ พร้อมบอกด้วยว่าร้านกวางฮั่วหลีย้ายขึ้นไปอยู่ถนนสายกลาง(ร้านขายผ้า"โซนี่" บนถนนทิพย์ช้างในปัจจุบัน-พ.ศ.2553) ตอนอายุ 8 ขวบ ถ้าให้คาดการณ์รูปนี้น่าจะถ่ายในช่วง พ.ศ.2468 ถึง 2470

N. งานศพของก๋ง(
เฮวอินปี) เมื่อ พ.ศ.2499(ท่านเสีย 13/04/2499) ที่ร้านกวางฮั่วหลี(บริเวณร้านโซนี่ปัจจุบันถนนทิพย์ช้าง)

เห็นหน้า onlampang กำลังจะมีงานสัมมนาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลำปาง ผมคงไปฟังไม่ได้เพราะเป็นวันพุธและยังอยู่กรุงเทพฯ
จึงขอทำหน้าที่หารูปภาพเก่าๆจากทุกๆแห่ง
ต่อจิ๊กซอว์ภาพในอดีตของเมืองลำปางให้มากที่สุด แบ่งปันให้ชาวลำปางได้ชมกัน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนต่อไป

ขอบคุณที่แบ่งปันภาพให้ชาวลำปางได้ชมครับ
และขออภัยที่เอาภาพลงช้ามาก

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง
อังคาร 22
มิถุนา 53

Thursday, June 10, 2010

รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม นักประวัติศาสตร์ชั้นนำของเอเชีย มาเป็นองค์ปาฐกในปาฐกถาแห่งนครลำปาง


ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักมานุษยวิทยา นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ ดีกรีระดับเอเชีย

ดร
.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปางร่วมกับเทศบาลนครลำปาง, สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและกลุ่มสร้างสรรค์ลำปาง จะได้จัดปาฐกถาแห่งนครลำปาง ประจำปี 2553 เรื่อง พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ขึ้น ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องจันทน์ผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักมานุษยวิทยา นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นองค์ปาฐก

โครงการปาฐกถาแห่งนครลำปางนี้เป็นปาฐกถาสำคัญประจำปีทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมลำปาง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่พิพิธภัณฑ์เมืองนครลำปาง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนลำปางสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นและมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองนครลำปาง ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น


การปาฐกถาในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก
นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน องค์กรผู้จัดงาน
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปร่วมฟังปาฐกถาในหัวข้อดังกล่าวตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนแต่ประการใด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.สุจิตรา พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศู
นย์ลำปาง โทร. 054-222435

กำหนดการปาฐกถาแห่งนครลำปาง ประจำปี 2553
เรื่อง พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องจันทน์ผา โรงแรมเวียงลคอร
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

12.00-13.00 น. ลงทะเบียน

13.00-13.30 น พิธีเปิดงาน
กล่าวรายงานโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ลำปาง มรภสวนดุสิต
กล่าวเปิดงานโดย นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

13.30-15.00 น.
ปาฐกถาแห่งนครลำปาง ประจำปี 2553
เรื่อง พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักมานุษยวิทยา นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

15.00-16.30 น.
การซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง


พฤหัส 10
มิถุนา 53