วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Thursday, June 10, 2010

รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม นักประวัติศาสตร์ชั้นนำของเอเชีย มาเป็นองค์ปาฐกในปาฐกถาแห่งนครลำปาง


ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักมานุษยวิทยา นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ ดีกรีระดับเอเชีย

ดร
.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปางร่วมกับเทศบาลนครลำปาง, สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและกลุ่มสร้างสรรค์ลำปาง จะได้จัดปาฐกถาแห่งนครลำปาง ประจำปี 2553 เรื่อง พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ขึ้น ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องจันทน์ผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักมานุษยวิทยา นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นองค์ปาฐก

โครงการปาฐกถาแห่งนครลำปางนี้เป็นปาฐกถาสำคัญประจำปีทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมลำปาง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่พิพิธภัณฑ์เมืองนครลำปาง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนลำปางสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นและมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองนครลำปาง ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น


การปาฐกถาในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก
นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน องค์กรผู้จัดงาน
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปร่วมฟังปาฐกถาในหัวข้อดังกล่าวตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนแต่ประการใด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.สุจิตรา พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศู
นย์ลำปาง โทร. 054-222435

กำหนดการปาฐกถาแห่งนครลำปาง ประจำปี 2553
เรื่อง พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องจันทน์ผา โรงแรมเวียงลคอร
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

12.00-13.00 น. ลงทะเบียน

13.00-13.30 น พิธีเปิดงาน
กล่าวรายงานโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ลำปาง มรภสวนดุสิต
กล่าวเปิดงานโดย นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

13.30-15.00 น.
ปาฐกถาแห่งนครลำปาง ประจำปี 2553
เรื่อง พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักมานุษยวิทยา นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

15.00-16.30 น.
การซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง


พฤหัส 10
มิถุนา 53

No comments: