วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Friday, November 21, 2008

บทความใหม่ "แจ้ห่ม (แช่ห่ม) และชุมชนเขตที่ราบลุ่มน้ำแม่วังตอนบน : อีกมุมมองหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมนครลำปาง" โดย อ.ชาญคณิต อาวรณ์


หน้าปก วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 34.4 ตุลาคม-ธันวาคม 2551
ที่มา :
http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=Sections&op=listarticles&secid=47

แนะนำบทความวิชาการเกี่ยวกับเรื่องลำปางเรื่องใหม่โดย อ.ชาญคณิต อาวรณ์ ลูกแจ้ห่มลำปางบ้านเฮา

"แจ้ห่ม (แช่ห่ม) และชุมชนเขตที่ราบลุ่มน้ำแม่วังตอนบน : อีกมุมมองหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมนครลำปาง" ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารเมืองโบราณ ปี 2551 ฉบับที่ 34.4. ตุลาคม-ธันวาคม

อ.ชาญคณิต จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ ระดับปริญญาโทที่คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร เคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยโยนกลำปาง ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ก่อนหน้านี้ on Lampang : เปิดโลกลำปาง เคยแนะนำบทความของอ.ชาญคณิตไปแล้ว เป็นบทความที่ชื่อว่า "เจดีย์ร้างวัดอุโมงค์: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมระหว่างเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนในงานศิลปกรรมนครลำปาง" ซึ่งตีพิมพ์ลงใน "วารสารวิจิตรศิลป์ ฉบับปฐมฤกษ์" ฉบับ พ.ศ. 2551 : วารสารวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นับเป็นนักวิชาการสายเลือดลำปางรุ่นใหม่ที่ทยอยผลิตผลงานเกี่ยวลำปางออกสู่สาธารณะอันน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง หากสบโอกาสจะนำบทคัดย่อของบทความดังกล่าวมาเผยแพร่เพื่อความรู้สาธารณะต่อไป
...................................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง


ศุกร์ 21
พฤศจิกา 51

พิธีมอบรางวัล Award of Merit ของ ยูเนสโก แด่วัดปงสนุก


แขกทยอยเข้ามาทางบันไดนาคหน้าวัด จะสังเกตเห็นชาวบ้านชุมชนปงสนุกตั้งสำหรับข้าวแลงเลี้ยงรับรองผู้มาเยือน


วิหารพระเจ้าพันองค์ และพระธาตุศรีจอมไคลต้องแสงยามเย็น


ดร.นิมิตร จิวะสันติการ กล่าวต้อนรับผู้แทนจากยูเนสโก ในพิธีมอบรางวัลจากยูเนสโก 16 พฤศจิกายน 2551


การแสดงละครประยุกต์จากคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ ในชื่อว่า "การแสดงละครฟ้อน เรื่อง เจ้าคัทธนกุมาร" ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารของวัดภูมินทร์จ.น่าน ที่ว่าด้วยเรื่องชาดกเจ้าคัทธนกุมาร


กลุ่มนักดนตรีจากคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ บรรเลงขับกล่อมตั้งแต่หัววัน


ปล่อยโคมหลังจากเสร็จพิธี


วิหารพระเจ้าพันองค์และพระธาตุศรีจอมไคลยามต้องแสงไฟ

คำกล่าว

พิธีมอบรางวัล การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
องค์การยูเนสโก ประจำปี 2551
Award of Merit
วัดปงสนุก
ณ วัดปงสนุก จังหวัดลำปาง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16.00 น.


คำกล่าวโดย ดร.ริชาร์ด อิงเกิลฮาร์ท
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านวัฒนธรรมประจำองค์การยูเนสโก

กราบนมัสการ พระครูโสภิตขันตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปงสนุก พระคุณเจ้าทุกรูป และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน นับเป็นโอกาสอันดีที่กระผมได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Award of Merit วัดปงสนุกในวันนี้ ซึ่งเป็นผลจากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ขององค์การยูเนสโก ประจำปี 2551

ในนามขององค์การยูเนสโก กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำรางวัลอันทรงเกียรตินี้มามอบให้แก่ทางวัดและคณะทำงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และทางจังหวัดลำปาง

ทุกท่านคงทราบว่ารางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคขององค์การยูเนสโก มีจุดประสงค์เพื่อยกย่องให้ภาคเอกชน ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์อาคารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าในภูมิภาค องค์การยูเนสโกเชื่อมั่นว่าในการยกย่องประชาชนและภาคเอกชนในการบูรณปฏิสังขรณ์หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง ด้วยแรงผลักดันจากประวัติศาสตร์และให้เจ้าของอาคารอื่นๆได้เริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์ภายในชุมชนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตัวบุคคล หรือการแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

เก้าปีนับตั้งแต่ดำเนินโครงการมา การประกวดเพื่อชิงรางวัลเป็นไปอย่างเข้มข้น มีโครงการอนุรักษ์เข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 311 โครงการจาก 23 ประเทศ ในจำนวนนี้ 112 โครงการได้รับการยกย่องจากยูเนสโกในด้านการอนุรักษ์ ในปีพ.ศ.2551 นี้ มีโครงการอนุรักษ์เข้าประกวดถึง 45 โครงการจาก 13 ประเทศ

โครงการอนุรักษ์ที่ได้รับรางวัลล้วนแต่ก่อให้เกิดผลต่อการอนุรักษ์โดยทั่วไป โดยเฉพาะระดับประเทศ หลายโครงการประสบผลสำเร็จจนสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการอนุรักษ์ขึ้น ขณะที่หลายโครงการแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ทางการเมืองในการอนุรักษ์อาคารอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญที่สุด โครงการซึ่งได้รับรางวัลยังเป็นเครื่องยืนยันแนวความคิดว่า การอนุรักษ์ควรเป็นความรับมือร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่เพียงฝ่ายเดียว

ก่อนหน้านี้ องค์การยูเนสโกเคยมอบรางวัลให้แก่โครงการอนุรักษ์ดีเด่นในประเทศไทยจำนวนหนึ่ง โดยครอบคลุมตั้งแต่อาคารที่เป็นวัง คือ โครงการอนุรักษ์พระราชวังเดิม และโครงการอนุรักษ์ตำหนักใหญ่วังเทวเวศน์ กรุงเทพมหานคร อาคารที่เป็นหน่วยงานเช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปจนถึงโครงการอนุรักษ์ชุมชน เช่น วัดสระทอง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งวัดปงสนุกในครั้งนี้

คณะกรรมการตัดสินรางวัลประจำปี พ.ศ.2551 ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วภูมิภาคพิจารณาการอนุรักษ์วัดปงสนุกโดยให้การยกย่องอย่างสูง ผมใคร่ขออนุญาตนำบางส่วนของคำตัดสินมาถ่ายทอดแก่ทุกท่านดังนี้

อาจเรียกได้ว่าโครงการอนุรักษ์วัดปงสนุก เมืองลำปาง เป็นดังต้นแบบโครงการอนุรักษ์ที่นำโดยคนในชุมชน ซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจในการสงวนรักษาวัดแบบล้านนาอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งานอนุรักษ์วัดปงสนุกดำเนินการขึ้นอย่างละเอียดอ่อน โดยก่อให้เกิดการฟื้นฟูองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมโบราณและเทคนิคการตกแต่งประดับประดาแบบดั้งเดิม นอกเหนือจากการสนับสนุนกลุ่มผู้มีส่วนร่วม
ในการคุ้มครองวัดแล้ว โครงการอนุรักษ์ดังกล่าวยังได้สร้างความเชื่อมั่นว่าวัดปงสนุกจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของมรดทางวัฒนธรรมของเมืองลำปางและภาคเหนือของประเทศไทยต่อไปอีกนานแสนนาน

นอกจากนี้องค์การยูเนสโกขอยกย่องบทบาทของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในโครงการอนุรักษ์ครั้งนี้ เนื่องจากวัดเป็นที่รวบรวมทั้งมรดกทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของคนในชาติ การที่สมณะได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

สุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับคณะทำงานโครงการผู้เพียรพยายามปฏิบัติหน้าที่จนประสบความสำเร็จ คณะทำงานฝ่ายอนุรักษ์ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพ ขอแสดงความยินดีกับช่างฝีมือที่ได้แสดงทักษะเชิงช่างพื้นบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับชุมชนวัดปงสนุกทุกท่านที่อุทิศแรงกาย แรงใจ สนับสนุนโครงการมาโดยตลอด

หวังว่าโครงการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับโครงการอนุรักษ์ซึ่งจะตามมาในดินแดนล้านนา เป็นต้นแบบให้ฝ่ายสงฆ์และฆราวาสในชุมชนซึ่งมีวัดโบราณในพื้นที่อื่นๆ ได้ใช้เป็นตัวอย่างต่อไปขอมอบรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคขององค์การยูเนสโก ให้แก่วัดปงสนุก และขอแสดงความยินดีอีกครั้ง ขอบคุณครับ
..................
ได้ทำการแก้ไขคำผิดบางจุด และเน้นบางส่วนนะครับ

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

ศุกร์ 21
พฤศจิกา 51

Tuesday, November 11, 2008

กำหนดการ "งานล่องสะเปาจาวละกอน" ประจำปี 2551
ที่มา :
http://www.lampang.go.th/publish51/longsapao.gif

กำหนดการ "งานล่องสะเปาจาวละกอน" ประจำปี 2551
11-13 พฤศจิกายน 2551
โดย เทศบาลนครลำปาง


11 พฤศจิกา
-กรรมการให้คะแนนการประกวดซุ้มประตูป่า

12 พฤศจิกา : ประกวดสะเปาเล็กและอื่นๆ
บริเวณถ.วังเหนือด้านวัดประตูต้นผึ้ง
06.00 น. พิธีตักบาตรเป็งพุธ
07.00 น. กาดมั่วคัวงายและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
08.30 น.
-แข่งขันการประดิษฐ์สะเปา(กระทงรูปเรือสำเภา)ฝีมือนักเรียนและประชาชน
-แข่งขันประดิษฐ์โคมศรีล้านนา
16.30 น. มอบรางวัลบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำวัง ใกล้เขื่อนยาง
18.00 น. แสดงดนตรี-นาฏศิลป์
19.30 น. ปล่อยสะเปาลอยน้ำจากท่าน้ำบ้านเชียงราย(หลังโรงพยาบาลแวนแซนวูร์ด)
20.30 น. พิธีมอบรางวัลประกวดสะเปาลอยน้ำ

13 พฤศจิกา : ประกวดสะเปารถใหญ่
13.00 น. หน่วยงานต่างๆส่งสะเปารถจัดขบวนตั้งแต่สามแยกเก๊าจาวไปตามถ.ท่าคราวน้อย
18.00 น. ขบวนสะเปาใหญ่เคลื่อนขบวนผ่านร้านเยื้อนสยาม ถ.ประสานไมตรี ถ.ฉัตรไชย
20.00 น.
-การแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา
-พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดซุ้มประตูป่า ขบวนสะเปารถใหญ่ ณ ปะรำหน้าข่วงนคร
-ขบวนรถสะเปาใหญ่ผ่านหน้าปะรำเข้าถ.บุญวาทย์ และสิ้นสุด ณ สี่แยกวัดบุญวาทย์วิหาร
......................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง


อังคาร 11
พฤศจิกา 51

งาน Lampang Cowboys & Indians Festival 1st ( ลำปาง คาวบอย & อินเดี้ยน ครั้งที่ 1 ) ปลายพฤศจิกานี้


โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน
ที่มา :
http://www.northermc.com/webboard?id=671427&cat_w=&lang=th


แผนที่จัดงาน
ที่มา :
http://www.northermc.com/webboard?id=671427&cat_w=&lang=th

ประชาสัมพันธ์ งาน Lampang Cowboys & Indians Festival 1st ( ลำปาง คาวบอย & อินเดี้ยน ครั้งที่ 1 )

กลุ่ม NORTHER ( นอร์ทเธอร์ ลำปาง ), กลุ่ม Iron Horse และ สมาคมรถม้าจังหวัด ลำปาง ร่วมกับ สโมสรผู้ค้าผลิตภัณฑ์ คาวบอย อินเดี้ยน แห่งประเทศไทย ร่วมจัด กิจกรรม

งาน Lampang Cowboys & Indians Festival 1st
ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 จนถึง วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2551 ( รวม 5วัน 5 คืน )
สถานที่จัดงาน ลานอเนกประสงค์ ห้าง เทสโก้ โลตัส สาขา ลำปาง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง - เชียงราย

วัตถุประสงค์ การจัดงานครั้งนี้เพื่อ
1.จัดหารายได้มอบให้แก่ มูลนิธิผู้ช่วยคนโรคเรื้อน จ.ลำปางในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานโดยตำแหน่ง
2.จัดหารายได้มอบให้แก่ สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง เพื่อใช้ในกิจกรรมของสมาคม ต่อไป
3.สืบสาน ส่งเสริมอาชีพ – รถม้า ให้อยู่คู่ จ.ลำปาง (เมืองรถม้า) สืบไป
4.ส่งเสริม และ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
5.ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เซรามิค และ งานแกะสลักที่มีอยู่ในท้องถิ่น จังหวัด ลำปาง
6.ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ศิลปะ หัตถกรรมแนว คาวบอย-อินเดี้ยน ที่ดีมีคุณภาพ โดยฝีมือคนไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
7.ส่งผลดี ในด้าน เศรษฐกิจโดยภาพรวม ของจังหวัดลำปาง
8.ส่งเสริม รายได้ แก่ พ่อค้า แม่ค้า ที่จำหน่ายสินค้า-อาหาร ภายในงาน
9.ให้กิจกรรมจัดต่อเนื่องเป็นประเพณี ประจำปี ต่อไปรูปแบบการจัดงาน กิจกรรมในครั้งนี้ ถือครั้งแรกของจังหวัด ลำปาง

ในบริเวณสถานที่จัดงาน จะจัดให้เป็นหมู่บ้าน คาวบอย และหมู่บ้าน อินเดียนแดงจำลอง ที่เหมือนจริงที่สุดที่เคยทำมา และ จะมีการแสดงที่ต่อเนื่องตลอดทั้งคืน สลับผลัดเปลี่ยนกับการแสดงดนตรี คันทรี่ ประกวด คาวบอย และ คาวเกิล (Cowboy & Cowgirl) และกิจกรรม อื่น ๆ บนเวทีใหญ่

และ ทางสมาคมรถม้าลำปาง ซึ่งเป็น กลุ่มคนคาวบอยอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเจ้าบ้าน ร่วมแสดงพลัง ต้อนรับ กลุ่มคาวบอยต่างถิ่นที่มาร่วมงานในครั้งนี้ รวมถึงจัดส่วนพื้นที่นิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติ และ ความเป็นมา ของ รถม้า ลำปาง

ในบริเวณงานให้มีการจัดตั้งซุ้มจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มคาวบอยท้องถิ่นและต่างถิ่น เกมส์การละเล่น แข่งขันในรูปแบบคาวบอยตะวันตก ชิงของรางวัล ซุ้มจำหน่าย อาหาร และ เครื่องดื่ม ซุ้มผลิตภัณฑ์เซรามิค คาวบอย ซุ้มผลิตภัณฑ์ งานแกะสลักคาวบอย

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 จนถึง 2 ธันวาคม 2551 รวม5 คืน ติดต่อกัน
เริ่มเวลา 17:00 น. – 23:00 น. ของทุกวัน ( เข้าชมงานฟรี โดยไม่มีการเก็บค่าผ่านประตู )

จึงขอเรียนเชิญผู้มีใจที่รักในการเป็น Cowboy หรือ Indian ในวิถีชีวิตคาวบอย ตะวันตก เข้าร่วมงานครับส่วนท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโดยการออกร้านเพื่อขายสินค้าประเภท Cowboys , Indians และ เครื่องหนัง ฯลฯ ที่เกี่ยวกับ Cowboys & Indians

สามารถติดต่อจองบู๊ตได้ที่
พี่ หนุ่ม (Country Shop) โทร. 089-009-8989 , 084-133-3553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
พี่ต้น Indian (Silver Arrows) โทร.081-627-8463 / เก่ง Norther MC. โทร.089-853-7585 / มด Norther MC. โทร.086-731-3370 / น้อย Iron Horse โทร 084-6142364ข้อมูลจาก
เว็บบอร์ด Northerลำปาง
กระทู้ "ประชาสัมพันธ์ งาน Lampang Cowboys & Indians Festival 1st ( ลำปาง คาวบอย & อินเดี้ยน ครั้งที่ 1 ) "
http://www.northermc.com/webboard?id=671427&cat_w=&lang=th
.....................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

อังคาร 11
พฤศจิกา 51

Friday, November 7, 2008

งานมอบรางวัลการอนุรักษ์ มรดกศิลปวัฒนธรรม จาก UNESCO แด่วัดปงสนุก ลำปาง


บัตรเชิญร่วมงาน
ที่มา : ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่วิหารวัดปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง ลำปาง คว้ารางวัล 2008 UNESCO Asia-Pacific Heritage Award ประเภท Award of Merit จาก UNESCO
ที่มา : http://www.unescobkk.org/index.php?id=8109กำหนดการงานมอบรางวัลการอนุรักษ์ มรดกศิลปวัฒนธรรม
2008 UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards
วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก ลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2551
ณ วัดปงสนุกด้านเหนือ อ.เมือง ลำปาง

16.00 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
16.30 น. เชิญแขกเข้าสู่พระวิหาร
16.35 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
16.50 น. การบรรยายโดย Dr. Richard EngelhardtSenior
Advisor to the UNESCO Assistant Director General for Culture
17.30 น. เชิญแขกขึ้นบนม่อนดอย ( วัดบน )
18.00 น. นายชาติชาย ตุลาพันธุ์ ประธานโครงการอนุรักษ์ฯ กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ
18.09 น. Dr. Richard Engelhardt ถวาย รางวัลการอนุรักษ์ มรดกศิลปวัฒนธรรม 2008 UNESCO Asia – Pacific Heritage Awards for Culture Heritage Conservation แด่พระครูโสภิตขันตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปงสนุกด้านเหนือ
- พระสงฆ์ทั้งหมดสวดเจริญชัยมงคลคาถา
- นางสาวแอนเจล่า ศรีสมวงศ์วัฒนา ตัวแทนคณะทำงานกล่าวเกี่ยวกับรางวัลและขอบคุณ UNESCO
- มอบเกียรติบัตรแด่ผู้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพันองค์
- ปล่อยโคมลอยและชมการแสดง- รับประทานอาหาร (กาดมั่ว)
...................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง


ศุกร์ 7
พฤศจิกา 51