วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Friday, November 7, 2008

งานมอบรางวัลการอนุรักษ์ มรดกศิลปวัฒนธรรม จาก UNESCO แด่วัดปงสนุก ลำปาง


บัตรเชิญร่วมงาน
ที่มา : ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่วิหารวัดปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง ลำปาง คว้ารางวัล 2008 UNESCO Asia-Pacific Heritage Award ประเภท Award of Merit จาก UNESCO
ที่มา : http://www.unescobkk.org/index.php?id=8109กำหนดการงานมอบรางวัลการอนุรักษ์ มรดกศิลปวัฒนธรรม
2008 UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards
วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก ลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2551
ณ วัดปงสนุกด้านเหนือ อ.เมือง ลำปาง

16.00 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
16.30 น. เชิญแขกเข้าสู่พระวิหาร
16.35 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
16.50 น. การบรรยายโดย Dr. Richard EngelhardtSenior
Advisor to the UNESCO Assistant Director General for Culture
17.30 น. เชิญแขกขึ้นบนม่อนดอย ( วัดบน )
18.00 น. นายชาติชาย ตุลาพันธุ์ ประธานโครงการอนุรักษ์ฯ กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ
18.09 น. Dr. Richard Engelhardt ถวาย รางวัลการอนุรักษ์ มรดกศิลปวัฒนธรรม 2008 UNESCO Asia – Pacific Heritage Awards for Culture Heritage Conservation แด่พระครูโสภิตขันตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปงสนุกด้านเหนือ
- พระสงฆ์ทั้งหมดสวดเจริญชัยมงคลคาถา
- นางสาวแอนเจล่า ศรีสมวงศ์วัฒนา ตัวแทนคณะทำงานกล่าวเกี่ยวกับรางวัลและขอบคุณ UNESCO
- มอบเกียรติบัตรแด่ผู้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพันองค์
- ปล่อยโคมลอยและชมการแสดง- รับประทานอาหาร (กาดมั่ว)
...................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง


ศุกร์ 7
พฤศจิกา 51

No comments: