วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Friday, November 21, 2008

บทความใหม่ "แจ้ห่ม (แช่ห่ม) และชุมชนเขตที่ราบลุ่มน้ำแม่วังตอนบน : อีกมุมมองหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมนครลำปาง" โดย อ.ชาญคณิต อาวรณ์


หน้าปก วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 34.4 ตุลาคม-ธันวาคม 2551
ที่มา :
http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=Sections&op=listarticles&secid=47

แนะนำบทความวิชาการเกี่ยวกับเรื่องลำปางเรื่องใหม่โดย อ.ชาญคณิต อาวรณ์ ลูกแจ้ห่มลำปางบ้านเฮา

"แจ้ห่ม (แช่ห่ม) และชุมชนเขตที่ราบลุ่มน้ำแม่วังตอนบน : อีกมุมมองหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมนครลำปาง" ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารเมืองโบราณ ปี 2551 ฉบับที่ 34.4. ตุลาคม-ธันวาคม

อ.ชาญคณิต จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ ระดับปริญญาโทที่คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร เคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยโยนกลำปาง ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ก่อนหน้านี้ on Lampang : เปิดโลกลำปาง เคยแนะนำบทความของอ.ชาญคณิตไปแล้ว เป็นบทความที่ชื่อว่า "เจดีย์ร้างวัดอุโมงค์: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมระหว่างเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนในงานศิลปกรรมนครลำปาง" ซึ่งตีพิมพ์ลงใน "วารสารวิจิตรศิลป์ ฉบับปฐมฤกษ์" ฉบับ พ.ศ. 2551 : วารสารวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นับเป็นนักวิชาการสายเลือดลำปางรุ่นใหม่ที่ทยอยผลิตผลงานเกี่ยวลำปางออกสู่สาธารณะอันน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง หากสบโอกาสจะนำบทคัดย่อของบทความดังกล่าวมาเผยแพร่เพื่อความรู้สาธารณะต่อไป
...................................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง


ศุกร์ 21
พฤศจิกา 51

No comments: