วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Tuesday, June 26, 2007

เก็บภาพงานวัดบ้านก่อ วังเหนือมาฝาก

นำบรรยากาศจากงานฉลองการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ วังเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550 มาให้ดูกันเพลินๆไปก่อนนะครับ ส่วนเนื้อหา รายละเอียดภายในงานจะนำมาบรรยาย ในคราวต่อไป


ที่มาภาพ : ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์


ที่มาภาพ : ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์


วิหารวัดบ้านก่อ วังเหนือ
ที่มาภาพ : ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดบ้านก่อ วังเหนือ
ที่มาภาพ : ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์


ผู้สื่อข่าว
on Lampang : เปิดโลกลำปาง
26 มิย 50

Sunday, June 10, 2007

วัดบ้านก่อ วังเหนือ จิตรกรรมข้ามฟ้า ความภูมิใจของคนลำปางตัวอย่างบัตรเชิญ พิธีทำบุญสืบชะตาและฉลองโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ
ที่มา : อ.วิถี พานิชพันธ์


วัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ กับ โครงการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรม นำโดย อ.วิถี พานิชพันธ์
ที่มาภาพ :
http://www.chiangmaifun.com/show_hotnews.php?id=01628องค์ประกอบต่างๆของวิหาร วัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ
ที่มาภาพ : http://www.chiangmaifun.com/show_hotnews.php?id=01628


ภายในวิหารวัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ


เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย H.E.Mr.Ralph L. Boyce มอบเงินจำนวน US $ 52,800 หรือประมาณ 2,112,000 บาท ให้แก่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นงบประมาณดำเนินการ โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการตามความร่วมมือระหว่างคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าของภาคเหนือ ณ American Corner สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ที่มา : เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://intra.chiangmai.ac.th/~pr_cmu/BoardNews_html/010_Oct48.html

"จัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาและฉลองโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ”

"...ศิลปกรรมมีความพิเศษในความเป็นล้านนาค่อนข้างสมบูรณ์มาก ต่างจากวัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ ที่มีลักษณะเด่นของภาพจิตรกรรมที่พบในล้านนาเขียนเรื่องสุวรรณหงส์ และสังข์ทอง ซึ่งเป็นงานฝีมือของสำนักทางภาคเหนือ ขณะที่วัดบ้านก่อไม่มีกลิ่นอายราชสำนัก เป็นงานบ้านนอกสุดกู่แสดงความเป็นล้านนาไม่ติดกฎเกณฑ์ราชสำนัก..."

อาจารย์สุรชัย จงจิตงาม
ผู้ดูแลการซ่อมแซมภาพจิตรกรรม
ให้สัมภาษณ์ ติดตาม บทความ ความเป็นมาและเป็นไปใน บทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ ในเว็บไซต์
chiangmaifun http://www.chiangmaifun.com/show_hotnews.php?id=01628

ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ โดยภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นผู้นำในการดำเนินงานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีกำหนดการส่งมอบให้อยู่ในความดูแลของชุมชนบ้านก่อ โดยมีการทำบุญสืบชะตา พร้อมทั้งร่วมฉลองโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ

ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550 เวลา 09.45 น.
วัดบ้านก่อ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ผู้สื่อข่าว
on Lampang : เปิดโลกลำปาง
10 มิถุนายน 2550

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อบทความนี้ ที่คำว่า comments ด้านล่างของบทความ
OLP

เก็บตกบรรยากาศ งานเสวนา"คนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์" 3 พค 50


การเสวนาหัวข้อ "คนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์" ในงานสถาปนิก 50
ที่มา : ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์


การเสวนาหัวข้อ "คนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์" ในงานสถาปนิก 50
ที่มา : ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

อีกงานนึงที่ วัดปงสนุกได้ไปปรากฏ อวดโฉมให้ชาวไทยได้รู้จัก ในงานสถาปนิก 50

ภาพด้านบนเป็นบรรยากาศในงานเสวนา ในหัวข้อ
"คนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์" มีตัวแทนคือ ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ อาจารย์จาก คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่
ร่วมนำเสนอ กับ คนรุ่นใหม่ นักศึกษาจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

งานนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 3
พฤษภาคม 2550 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ Digital Gallery, Challenger Hall อิมแพค
เมืองทองธานี

นอกจากการเสวนาแล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆด้วย

นิทรรศการจัดแสดง หุ่นจำลอง(โมเดล) และความเป็นมา
ที่มา : ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

นักศึกษาที่ให้ความสนใจนิทรรศการ
ที่มา : ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

ด้านล่างเป็นภาพแถม จากการจัดนิทรรศการ "คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์" ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร มาฝากอีกหลายภาพ


บรรยายกาศหน้างาน มีวงดนตรีพื้นเมืองลูกหลานชาวเหนือไปอวดตัวด้วย
ที่มา : ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์


ผศ.วรลัญจก์ กล่าวรายงาน ท่ามกลางแขกเหรื่อล้นหลาม
ที่มา : ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
ระบำไม่ทราบชื่อภายในบริเวณที่จัดแสดงนิทรรศการ
ที่มา : ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

ผู้สื่อข่าว
on Lampang : เปิดโลกลำปาง
10 มิถุนา 50

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อบทความนี้ ที่คำว่า comments ด้านล่างของบทความ
OLP