วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Sunday, June 10, 2007

วัดบ้านก่อ วังเหนือ จิตรกรรมข้ามฟ้า ความภูมิใจของคนลำปางตัวอย่างบัตรเชิญ พิธีทำบุญสืบชะตาและฉลองโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ
ที่มา : อ.วิถี พานิชพันธ์


วัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ กับ โครงการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรม นำโดย อ.วิถี พานิชพันธ์
ที่มาภาพ :
http://www.chiangmaifun.com/show_hotnews.php?id=01628องค์ประกอบต่างๆของวิหาร วัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ
ที่มาภาพ : http://www.chiangmaifun.com/show_hotnews.php?id=01628


ภายในวิหารวัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ


เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย H.E.Mr.Ralph L. Boyce มอบเงินจำนวน US $ 52,800 หรือประมาณ 2,112,000 บาท ให้แก่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นงบประมาณดำเนินการ โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการตามความร่วมมือระหว่างคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าของภาคเหนือ ณ American Corner สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ที่มา : เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://intra.chiangmai.ac.th/~pr_cmu/BoardNews_html/010_Oct48.html

"จัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาและฉลองโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ”

"...ศิลปกรรมมีความพิเศษในความเป็นล้านนาค่อนข้างสมบูรณ์มาก ต่างจากวัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ ที่มีลักษณะเด่นของภาพจิตรกรรมที่พบในล้านนาเขียนเรื่องสุวรรณหงส์ และสังข์ทอง ซึ่งเป็นงานฝีมือของสำนักทางภาคเหนือ ขณะที่วัดบ้านก่อไม่มีกลิ่นอายราชสำนัก เป็นงานบ้านนอกสุดกู่แสดงความเป็นล้านนาไม่ติดกฎเกณฑ์ราชสำนัก..."

อาจารย์สุรชัย จงจิตงาม
ผู้ดูแลการซ่อมแซมภาพจิตรกรรม
ให้สัมภาษณ์ ติดตาม บทความ ความเป็นมาและเป็นไปใน บทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ ในเว็บไซต์
chiangmaifun http://www.chiangmaifun.com/show_hotnews.php?id=01628

ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ โดยภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นผู้นำในการดำเนินงานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีกำหนดการส่งมอบให้อยู่ในความดูแลของชุมชนบ้านก่อ โดยมีการทำบุญสืบชะตา พร้อมทั้งร่วมฉลองโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ

ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550 เวลา 09.45 น.
วัดบ้านก่อ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ผู้สื่อข่าว
on Lampang : เปิดโลกลำปาง
10 มิถุนายน 2550

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อบทความนี้ ที่คำว่า comments ด้านล่างของบทความ
OLP

12 comments:

Anonymous said...

[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/casino%20online/3_casinoss.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/casino%20online/3_casinoss.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/buy%20viagra%20online/17_buy_viagra_online.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/buy%20viagra%20online/17_buy_viagra_online.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/buy%20viagra%20online/6_buy_viagra_online.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/buy%20viagra%20online/6_buy_viagra_online.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/casino%20online/2_casinoss.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/casino%20online/2_casinoss.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/buy%20viagra%20online/10_buy_viagra_online.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/buy%20viagra%20online/10_buy_viagra_online.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/casino%20online/3_casinoss.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/casino%20online/3_casinoss.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/buy%20cialis/7_mycialis.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/buy%20cialis/7_mycialis.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/buy%20viagra%20online/17_viagra1.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/buy%20viagra%20online/17_viagra1.png[/IMG][/URL]


[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/buy%20viagra%20online/20_buygenericviagra.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/buy%20viagra%20online/20_buygenericviagra.png[/IMG][/URL]


[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/buy%20viagra%20online/15_buygenericviagra1.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/buy%20viagra%20online/15_buygenericviagra1.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/casino%20online/1_casinoss.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/casino%20online/1_casinoss.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/buy%20cialis/20_mycialis.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/buy%20cialis/20_mycialis.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/casino%20online/1_style_casino.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/casino%20online/1_style_casino.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

[URL=http://imgwebsearch.com/35357/link/buy%20cialis/20_mycialis.html][IMG]http://imgwebsearch.com/35357/img0/buy%20cialis/20_mycialis.png[/IMG][/URL]