วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Friday, August 27, 2010

เชิญร่วมงาน "งานม่าน งานไต ในนครลำปาง" ศุกร์ที่ 3 กันยา 53


บัตรเชิญ

ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
เชิญร่วมงาน "งานม่าน งานไต ในนครลำปาง"
ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553

กำหนดการ
08.30 น. ลงทะเบียน
09.30 น. บรรยายหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมนครลำปาง"
โดย รศ.อุษณีย์ ธงไชย
10.30 น. บรรยายหัวข้อ "งานม่าน งานไต ในนครลำปาง"
โดย อาจารย์วิถี พานิชพันธ์

13.00 น. เสวนาวิชาการ "เล่าความหลัง ย้อนอดีต วิถีชีวิตชาวม่าน ชาวไตในนครลำปาง"
โดย นักวิชาการท้องถิ่น
14.30 น. นำเสนอผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ "ปลูกต้นกล้านักวิจัย วัดพม่า-ไทใหญ่นครลำปาง"

งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สนใจสำรองที่นั่งได้ที่
ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร.053-943543

ผู้สื่อข่าว
on lampang :
เปิดโลกลำปาง

ศุกร์ 27
สิงหา 53

No comments: