วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Friday, September 10, 2010

เชิญพบกับ Facebook ของ มูลนิธิน้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ ...


ตัวอย่างหน้าเพจของ Facebook

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า บัดนี้ มูลนิธิน้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ ได้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบเว็บบล็อก on Lampang : เปิดโลกลำปาง นี้โดยตรง ขณะนี้ได้ทำการเปิดที่ทำการอีกแห่งใน Facebook สามารถติดตามและพูดคุยกับเราได้ที่
http://www.facebook.com/pages/mulnithi-nxy-luk-sad-sea-cinda-ratn-xnusrn/122382084481211?ref=ts#!/

เตรียมพบกับความเปลี่ยนแปลง และการเปิดสำนักงานมูลนิธิฯ ที่จะร่วมเป็นพลังในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมบนผืนฟ้าและในแผ่นดินลำปางได้ เร็วๆนี้

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

ศุกร์ 10
กันยา 53

No comments: