วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Wednesday, June 10, 2009

16-21 มิถุนานี้ UNESCO จัดอบรมเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ ที่วัดปงสนุกลำปาง


วัดปงสนุกเหนือ ต.เวียงเหนือ ลำปาง

ได้รับจดหมายจาก รศ. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์  เรื่องเกี่ยวกับลำปาง และ UNESCO เลยเอามาประชาสัมพันธ์ุต่อครับ
.....................

เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทราบ

ด้วยองค์กร UNESCO ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยดีกิ้น ประเทศออสเตรเลีย  ร่วมกันจัดการอบรมให้แก่พระสงฆ์ในหัวข้อ 

เรื่อง “UNESCO Museum-to-Museum Partnership Project: Lampang Temples Pilot Training in Collections Management” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา และสร้างความตระหนักในการดูแลรักษา การอนุรักษ์ รวมถึงการจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้แก่คณะสงฆ์ของจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ โดยทางองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

ได้เลือกสถานที่จัดการอบรม คือ วัดปงสนุก จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับรางวัลการอนุรักษ์ Award of merit จากโครงการ 2008 Asia-Pacific Heritage Award ในการอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพันองค์ โดยโครงการนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นโครงการนำร่องเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิค ภายใต้แผนงาน “Museum Capacity-Building Program for Asia and the Pacific region” 

โดยมีการจัดอบรม 2  ส่วน คือ
1) การอบรมเกี่ยวกับพุทธศิลป์ล้านนา ซึ่งจัดอบรมลุล่วงไปแล้วในระหว่างวันที่ 21 - 22 และ 28 - 29 พฤษภาคม 2552 

2) การอบรมเกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ ภายใต้หัวข้อ “UNESCO Museum Capacity Building Program, Lampang Workshop” ในระหว่างวันที่ 16 - 21 มิถุนายน 2552  

ทั้งนี้ทางโครงการจึงขอประชาสัมพันธ์ข่าว และเรียนเชิญท่านมาร่วมพิธีในงานเปิดตัวการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 8.00 - 11.00 น. 

ณ วิหารหลวง วัดปงสนุก จังหวัดลำปาง

ขอแสดงความนับถือ

รศ. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์  
ผู้ประสานงานโครงการ
.....................
ผู้สื่อข่าว 
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

พุธ 10
มิถุนา 52

No comments: