วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Thursday, June 18, 2009

ย้ำอีกครั้ง ปาฐกถาแห่งนครลำปาง ประจำปี 2552 "ตำนานกับปัญหาของการศึกษาประวัติศาสตร์นครลำปาง"


บัตรเชิญ โดย อ.ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

อ.ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น แห่งศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง ได้ส่งบัตรเชิญมาประชาสัมพันธ์ ปาฐกถาแห่งนครลำปาง ประจำปี 2552 "ตำนานกับปัญหาของการศึกษาประวัติศาสตร์นครลำปาง"
โดย ศาสตราจารย์ สรัสวดี อ๋องสกุล แห่งคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 นี้
เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 5 ธันวา เทศบาลนครลำปาง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

พฤหัส 18
มิถุนา 52

No comments: