วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Sunday, June 22, 2008

เก็บตกบรรยากาศ แขกจากยูเนสโกเยี่ยมชมวัดปงสนุก


บางส่วนของนิทรรศการภายในศาลา


นิทรรศการภายในศาลาอีกมุมหนึ่ง แสดงก่อนและหลังการบูรณะวิหารพระเจ้าพันองค์


การบรรยายสรุปในวิหารหลวง วัดปงสนุกเหนือ โดย ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

ชุมชนบ้านปงสนุก ยังคงแสดงศักยภาพความร่วมมือของชุมชน กับเครือข่ายภายนอกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผู้สื่อข่าว on Lampang : เปิดโลกลำปาง เก็บตกบรรยากาศ การเยี่ยมชมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโก เมื่อวันที่ 4 มิถุนา ที่ผ่านมา ณ วัดปงสนุก มีการจัดนิทรรศการสรุปการดำเนินการที่ผ่านมา ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ

นอกจากนั้นก็ยังมีการบรรยายสรุป ดำเนินการต้อนรับโดยชุมชนบ้านปงสนุกและกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา การดำเนินการดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นความสามารถ และโอกาสในการเชื่อมโยงและประสานงานกับหน่วยงานในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ข้ามไปถึงระดับนานาชาติ ความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งในความเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในยุคสมัยนี้ ดังนั้น งานอนุรักษ์ก็มิใช่เพียงงานง่ายๆที่อาศัยมรดกและของเก่าเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงการต่อยอด และสานต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นใจด้วย
.......

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

อาทิตย์ 22
มิถุนา 51

1 comment:

Anonymous said...

я считаю: восхитительно. а82ч