วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Friday, May 23, 2008

เปิดพิพิธภัณฑ์หีดพระธัมม์ วัดปงสนุกใต้ คนล้นหลาม


พิธีทำบุญทักษิณานุประทานแด่หลวงพ่อพระครูรัตนานุรักษ์


วงดนตรีของ "ชมรมฮีตละกอน" บรรเลงขับกล่อมงาน


อนุกูล ศิริพันธุ์ ประธานชุมชนบ้านปงสนุกกล่าวในพิธีเปิด


กลุ่มชาวบ้านเล็กๆที่มีส่วนร่วมในการทอเสื่อที่ใช้พิพิธภัณฑ์ และยังถ่ายทอดความรู้วิธีทอเสื่อให้เด็กๆด้วย


ผู้เข้าร่วมพิธีที่มาจากหลากหลายแหล่ง มาพบปะกันที่นี่


บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์หีดธัมม์


การบรรยายสรุป โครงการอนุรักษ์ศิลปกรรมในเขต อ.แม่ทะ

บรรยากาศพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์หีดพระธัมม์ "หีดธัมม์รัตนานุรักษ์อนุสรณ์"
เมื่อวันพฤหัสที่ 22 พฤษภาคม 2551
ณ อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลำปาง วัดปงสนุกใต้ อ.เมือง ลำปาง

เวลา 15.30 น. มีการทำบุญทักษิณานุประทาน แด่หลวงพ่อพระครูรัตนานุรักษ์ นำโดยเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระราชธรรมาลังการ และพระจินดารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลำปางราว

17.00 น. ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวรายงาน ต่อด้วยการบรรยายความเป็นมาโครงการ โดย ผ.ศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ รวมไปถึง คุณอนุกูล ศิริพันธุ์ ประธานชุมชนบ้านปงสนุกด้วย

หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชาย พานิชพรพันธุ์ ก็กล่าวเปิดงาน แล้วร่วมชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์หีดพระธัมม์ มีประชาชน และสื่อมวลชนร่วมงานคับคั่ง

หลังจากชมนิทรรศการเสร็จ ก็มีการบรรยาย ผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์ศิลปกรรมในเขต อ.แม่ทะ โดย คุณเมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้เห็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอีกมาก รวมทั้งวิธีการศึกษา ให้ความรู้และการจัดการร่วมกันระหว่างนักวิชาการ วัดและชุมชน

ที่น่าสนใจก็คือ รองฯ ชาย เกริ่นว่า ลำปางน่าจะมีหอศิลป์ฯ ที่แสดงผลงานศิลปะในลำปาง และแนะให้เทศบาลฯ ทำเรื่องขอไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใช้ศาลากลางหลังเก่าเป็นหอศิลป์ฯ

ที่มา : on Lampang POST

http://onlampangpostxyz.blogspot.com/2008/05/blog-post_22.html
...........
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง


ศุกร์ 23
พฤษภา 51

No comments: