วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Saturday, May 10, 2008

ถนนสายใหม่ วิกฤตหรือโอกาส?


แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กลางเมืองเก่า หลังจากที่มีการจัดรูปที่ดินเสร็จแล้ว จะสังเกตเห็นแนวถนนสีชมพูด้านขวามือที่เชื่อมถนนพหลโยธินกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์
ที่มาภาพ : กฎกระทรวงฉบับที่ 461 (พ.ศ.2543) ผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง


ป้ายโครงการ


ขยายแผนที่ บริเวณสีเขียวนั่นคือจุดเชื่อมต่อถนนใหญ่ 2 ถนน


หน้าตาของถนนสาย ก. ในผังเมืองรวมลำปาง ถ่ายเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551


สะพานรัษฎาภิเศก โดนรถบรรทุกชน คืนวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
ภาพจาก : หนังสือพิมพ์ลำปางนิวส์ ฉบับที่ 16-22 พฤษภาคม 2548


ถนนสายใหม่ : วิกฤตหรือโอกาส?

ความจริงถนนสายนี้เป็นถนนที่ปรากฏอยู่ในผังเมืองรวมลำปาง และโครงการจัดรูปที่ดินของเทศบาลนครลำปาง

แต่ในระยะหลังเมื่อเทรนด์เรื่องเมืองเก่าเป็นที่รู้จักและเข้าใจร่วมกันมากขึ้น ประกอบกับอุบัติเหตุที่น่าตกใจก็คือ การที่รถบรรทุกวิ่งชนคานบนของสะพานเก่าแก่ร่วม 90 ปี อย่างสะพานรัษฎาภิเศก จนเกือบหักลงมา ความวิตกเรื่องการพัฒนากับเมืองเก่า ก็กลายมาเป็นประเด็นอีกครั้ง

ถนนที่ตัดใหม่จะเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินและถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ดำเนินการโดย กรมทางหลวงชนบท ยิ่งไปกว่านั้น จะเชื่อมโยงมาตั้งแต่ถนนวชิราวุธดำเนิน บริเวณหน้าศาลากลางใหม่ หรือกระแสรถยนต์จากพิษณุโลก ผ่านเข้ามาบริเวณเมืองเก่าโดยตรง ซึ่งปกติเส้นทางรถบรรทุกที่ผ่านเมืองเก่าก็มีอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกปูนซิเมนต์เพื่อขนส่งไป อ.แจ้ห่ม และรถบรรทุกอื่นๆ ถ.วังโค้ง ถ.ท่ามะโอ ที่เป็นเส้นทางเมืองเก่า กลับต้องรองรับรถบรรทุกหนักอยู่ทุกวัน โดยมิได้มีใครเห็นเป็นประเด็นสาธารณะเป็นเรื่องใหญ่

ในที่สุดหลังจากถนนสายใหม่เสร็จ ตำแหน่งของเมืองเก่าก็จะกลายศูนย์กลางที่รถจะต้องวิ่งทะลุเพราะไปได้ทั้งทิศตะวันตกที่ไปเชียงใหม่ ทิศตะวันออกที่ไป อ.แจ้ห่ม วังเหนือ เชียงราย หรือทิศใต้ ที่ไปเด่นชัย แพร่ พิษณุโลก

เคยมีข้อถกเถียงกันระหว่าง กลุ่มผู้สนใจเรื่องเมืองเก่า เทศบาลนครลำปาง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ในขณะนั้นตกลงให้ทำถนนตามเดิม แต่ว่าให้ทำขอบถนนกั้นไม่ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาได้โดยตรง ซึ่งเป็นผลมาจากความวิตกเรื่องดังกล่าว แต่ดูจากลักษณะของถนนแล้ว แน่นอนว่าการจราจรเดิมที่พลุกพล่านอยู่แล้วจะรบกวนเมืองเก่ามากขึ้น

ตอนนี้ก็เริ่มการก่อสร้างถนนไปเรียบร้อยแล้ว สัญญาระบุระหว่างวันที่ 16 ก.ค.50-9 ก.ค.51
ถ้ามีปัญหาอะไรกับเมืองเก่า...
เราก็คงต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาตามหลังกันอีกที
...............................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

เสาร์ 10
พฤษภา 51

No comments: