วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Saturday, May 10, 2008

ถึงเวลาบูรณะประตูม้า และกำแพงเมืองลำปาง


บริเวณประตูม้า ถ่ายเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 จากสุสานไตรลักษณ์เข้าไปในเมือง


ป้ายโครงการ


บริเวณกำแพงเมืองที่จะทำเป็นใบเสมา ถ่ายจากด้านนอกกำแพงเมืองเข้าไปในตัวเมือง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551

โครงการบูรณะกำแพงเมืองลำปางบริเวณประตูม้า

โดย เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ สำนักงานศิลปากรที่ 7 จ.น่าน กรมศิลปากร
สัญญาการก่อสร้างตั้งแต่ 2 กุมภา - 27 พฤศจิกายน 2551
เนื่องมาจากความร่วมมือของหลายฝ่ายภายใต้ ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง ตลอดจนการผลักดันทางงบประมาณจากเทศบาลนครลำปาง แม้กระทั่งการทำงานร่วมกันกับชุมชน ในเขตเมืองเก่าเพื่อความเข้าใจและเห็นถึงคุณค่าของประตูม้า รวมไปถึงความร่วมมือทางวิชาการจาก สำนักงานศิลปากรที่ 7 จ.น่าน กรมศิลปากร ที่ทำการขุดค้นทางโบราณคดีมาก่อนหน้านี้

โครงการนี้จึงเป็นการบูรณะโบราณสถานหลังจากที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นจริงเป็นจัง แทบจะครั้งแรกๆก็ว่าได้ หลังจากที่มีการบูรณะหออะม็อก ต.หัวเวียง โดยกรมศิลปากรมากว่า 20 ปีมาแล้ว

แว่วข่าวมาว่า บริเวณประตูม้า จะจัดทำกำแพงเมืองให้มีใบเสมา และทำเป็นลักษณะคล้ายประตูเมือง นั่นก็หมายความว่า นับเป็นครั้งแรกที่ประตูเมืองเก่าลำปางได้ปรากฏโฉมอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากขาดการดูแลเอาใจใส่มาเป็นร้อยๆปี
...............................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :

เปิดโลกลำปาง
เสาร์ 10
พฤษภา 51

1 comment:

Anonymous said...

мне кажется: отлично!! а82ч