วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Wednesday, May 21, 2008

เชิญร่วมพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์หีดพระธัมม์วัดปงสนุกใต้


ภายในพิพิธภัณฑ์ หีดธัมม์รัตนานุรักษ์อนุสรณ์ วัดปงสนุกใต้ ปี2551 อยู่บนชั้นที่ 2
ของอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลำปาง วัดปงสนุกใต้ อ.เมือง ลำปาง


เชิญร่วม
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์หีดพระธัมม์
"หีดธัมม์รัตนานุรักษ์อนุสรณ์"
วันพฤหัสที่ 22 พฤษภาคม 2551
เวลา 17.00 น.
ณ อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลำปาง วัดปงสนุกใต้ อ.เมือง ลำปาง

กำหนดการ
15.30 น. ทำบุญทักษิณานุประทาน แด่หลวงพ่อพระครูรัตนานุรักษ์
16.00 น.
-แขกผู้มีเกียรติร่วมลงทะเบียน
-เชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่บริเวณพิธี (หน้าอาคารห้องสมุดฯ)
17.00 น.
-นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวรายงาน
-ผ.ศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ บรรยายเรื่องความสำคัญของการอนุรักษ์โบราณวัตถุของชุมชนบ้านปงสนุก
-เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมกันรับประทานอาหารว่าง
-รับฟังการบรรยาย ผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์ศิลปกรรมในเขต อ.แม่ทะ โดย ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.......................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง
พุธ 21
พฤษภา 51

No comments: