วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Sunday, June 22, 2008

เปิดตัวเซรามิกประดับข่วงนครลำปาง


ต้นแบบของประติมากรรมเซรามิกตามข่าว(?)
ภาพจาก
http://www.lampangcity.go.th/detail_news_infomation.php?id=1089


ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง แถลงข่าว รายงานความคืบหน้าโครงการข่วงนคร และเปิดตัวประติมากรรมเซรามิก ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ภาพจาก http://www.lampangcity.go.th/detail_news_infomation.php?id=1089

เทศบาลนครลำปาง เปิดตัวงานประติมากรรมเซรามิกของข่วงนครลำปาง เน้นเอกลักษณ์เครื่องปั้นของลำปาง
18 มิถุนายน 2551 / 15:29:22
โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่
ที่มา :
http://www.lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=080618152922

เทศบาลนครลำปางเปิดตัวงานประติมากรรมเซรามิกของข่วงเมือง เทศบาลนครลำปางที่จะตั้งไว้บริเวณหน้าหอเกียรติยศ เทศบาลนครลำปาง เป็นรูปผสมผสานของเครื่องปั้นชาวลำปาง ดร. นิมิตร จิวสันติการ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง แถลงข่าวเปิดตัวงานประติมากรรมเซรามิกที่จะจัดสร้างว่า อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยให้ชื่อผลงานว่า ความเคลื่อนไหว ซึ่งแนวความคิดมาจากการคลี่คลายของเส้นสาย รูปทรง ปริมาตร และผิวสี จากภาชนะดินเผาที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวลำปางจากอดีตสู่ปัจจุบัน

เป็นผลงานการออกแบบของ นายจงรักษ์ จิวกิตติศักดิ์กุล ซึ่งเป็นกลุ่มสล่าเขลางค์โดยแนวทางการออกแบบนั้น เน้นที่เป็นประติมากรรมเซรามิก เป็นงานร่วมสมัย และนำเอาจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ในด้านเครื่องปั้นเซรามิกที่มีอยู่ในคำขวัญของจังหวัด คือ “เครื่องปั้นลือนาม” ผสมผสานเครื่องปั้นแต่ละท้องถิ่นที่มีชื่อ ได้แก่

น้ำต้นบ้านไหล่หิน
หม้อน้ำบ้านม่อนเขาแก้ว
และบ้านบ่อแฮ้ว

ส่วนชามเซรามิกในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด และคำนึงถึงสถานที่ตั้งของงานประติมากรรมที่สามารถมองเห็นในทุกด้านของถนนบริเวณห้าแยกข่วงนคร

ทั้งนี้ การจัดทำประติมากรรมดังกล่าว ได้ใช้พื้นที่ของศูนย์หัตถกรรมเครื่องเคลือบดินเผาในการจัดสร้างแต่ละชิ้นส่วน เพื่อให้มีขนาดชิ้นงานที่สามารถใช้กับเตาเผาเซรามิกที่มีอยู่แล้ว และจะนำมาประกอบกันทีหลัง ซึ่งประติมากรรมดังกล่าว มีความสูงจากพื้นประมาณ 3.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 4 ตัน

ข่าวโดย : เสน่ห์ เชียงลา สวท.ลำปาง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง

....................
*หมายเหตุ จงรักษ์ จิวกิตติศักดิ์กุล เป็นสถาปนิกและศิลปินที่มีผลงานเซรามิก มีประสบการณ์จัดแสดงร่วมกับกลุ่มศิลปิน "สล่าเขลางค์"

ประวัติการแสดงผลงาน รางวัล เกียรติยศ
2544 ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มสล่าเขลางค์ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
2544 ถึงปัจจุบัน ร่วมแสดงนิทรรศการเซรามิกภาคเหนือ เซรามิกแฟร์ลำปาง
2545 ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ เทคนิคการใช้วัตถุดิบที่มีเหล็กออกไซด์สูง ในการผลิตเซรามิก ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา ลำปาง2546 -ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูเครื่องเคลือบดินเผา ในแหล่งเตาล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จ.ลำปาง
-ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปอยครูศิลป์ แผ่นดินล้านนาครั้งที่ 2 จ.แพร่
-ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ฮอมแฮงแป๋งข่วงเวียงละกอน กลุ่มสล่าเขลางค์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมนครลำปาง (ศาลากลางเก่า)
2547 ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปอยครูศิลป์ แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 3 จ.อุตรดิตถ์
2548 ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ครูศิลป์ แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 4 ณ หอศิลปวัฒนธรรมนครลำปาง (ศาลากลางเก่า) จ.ลำปาง

ข้อมูลจาก สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรม ครูศิลป์ แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 4 / 21 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2548 ณ หอศิลปวัฒนธรรมนครลำปาง จังหวัดลำปาง
.......
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง


อาทิตย์ 22
มิถุนา 51

No comments: