วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Sunday, June 22, 2008

เผยโฉมหนังสือ ผลสำรวจขุดค้นเพื่อบูรณะ "ประตูม่า"


ปกหนังสือ ในขนาดเอ 4 พิมพ์สี่สี จำนวน 168 หน้า ไม่รวมปก

หลังจากที่มีการขุดค้น ขุดแต่งเพื่อทำการบูรณะประตูม้าเป็นเวลาปีกว่าๆ แล้วเทศบาลนครลำปาง ก็ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 7 น่าน ทำหนังสือรายงานการขุดค้น ขุดแต่ง และศึกษาชั้นวัฒนธรรมทางโบราณคดี

เนื้อหาโดยสรุป

แม้ตำนานจะระบุว่าเมืองเขลางค์เก่าแก่ถึงพุทธศตวรรษที่ 13 แต่การขุดแต่งค้นพบว่ากำแพงเมืองน่าจะสร้างครั้งแรกก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นมีบูรณะใหญ่อีก 2 ครั้ง

ซึ่งเดิมกำแพงเมืองมีลักษณะคันดินมีระเนียด แล้วเปลี่ยนเป็นกำแพงดินที่มีการก่ออิฐทับ ที่น่าจะเกิดขึ้นช่วงที่เมืองมีความสำคัญกับล้านนามากขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21

มีการสันนิษฐานว่า ขนาดกำแพงเมืองมีมิติดังนี้
ความกว้างรวมฐานใบเสมาประมาณ 4.30 เมตร
ความหนาของฐานใบเสมาประมาณ 1.10 เมตร
ความสูงจากพื้นผิวถนนปัจจุบันถึงพื้นผิวเชิงเทินประมาณ 5 เมตร
ขนาดอิฐกว้าง 16-19 ซม. ยาว 27-34 ซม. หนา 3-6 ซม.

สารบัญ
บทที่1 สภาพภูมิศาสตร์
บทที่2 โบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองลำปาง
บทที่3 การขุดแต่งกำแพงเมืองในบริเวรณประตูม่า
บทที่4 โบราณวัตถุที่พบจากการขุดแต่งกำแพงเมือง
บทที่5 สรุป : การขุดตรวจทางโบราณคดีและกำแพงเมืองประตูม่า

รายละเอียดหนังสือ
รายงานการขุดค้นขุดแต่งและการศึกษาชั้นวัฒนธรรมทางโบราณคดีเขลางค์นคร
เลขมาตรฐาน ISBN :
978-974-458-193-8
ผู้เรียบเรียง : จตุพร เทียมทินกฤต, ธนธร เหลี่ยมวานิช, สาคร วงค์สมุทร
พิมพ์ครั้งที่1 กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 750 เล่ม
ผู้จัดพิมพ์ : เทศบาลนครลำปาง, สำนักงานศิลปากรที่ 7 น่าน
พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์มรดกล้านนา MaxxPRINT TM (แม็กซ์ปริ้นท์) ถ.ศิริมังคลาจารย์ ซ.สายน้ำผึ้ง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
.......
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง


อาทิตย์ 22
มิถุนา 51

No comments: