วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Monday, July 6, 2009

บูรณะพระธาตุลำปางหลวง...ข่าวล่ามาจากกรมศิลปากร


"พระธาตุลำปางหลวง ตัวแทนเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางจักรวาล"
ภาพโดย วโรดม ศุขสวัสดิ์, หม่อมหลวง, 16 ธันวา 46


ผังพื้นพระธาตุลำปางหลวง
ที่มา : พรรณนิภา ปิณฑวณิช, การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546


รูปด้านพระธาตุลำปางหลวง
ที่มา : พรรณนิภา ปิณฑวณิช, การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง วิทยานิพนธ์ สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546


วัดพระธาตุลำปางหลวงในอดีต (ปัจจุบันไม่มีเสาหงส์ด้านหน้าแล้ว) โปรดสังเกตเครื่องนหลังคาแบบเดิมก่อนที่เป็นศิลปะสกุลล้านนา ก่อนจะทำการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเครื่องบนแบบรัฐสยาม
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พระนคร

ครั้งแรกบูรณะพระธาตุลำปางหลวงอายุ 1,329ปี
กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 25 มิถุนายน 2552 02:02

จังหวัดลำปางตั้งคกก.ดูแลการบูรณะองค์พระธาตุลำปางหลวงอายุราว 1,329ปีเป็นครั้งแรก ระบุช่างกรมศิลปากรเริ่มการบูรณะแล้ว กำหนดเสร็จ 5 มี.ค.53

นายจำลอง วรรณโวหาร ผู้ใหญ่บ้านลำปางหลวง หมู่ 1 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา ลำปาง ในฐานะ คณะกรรมการดูแลการบูรณะองค์พระธาตุลำปางหลวง ซึ่งทางจังหวัดลำปางได้แต่งตั้งขึ้นมา เพื่อให้ทำงานติดตามร่วมกับภาคส่วนราชการและคณะทำงาน ในการบูรณะองค์พระธาตุลำปางหลวง

เขาเปิดเผยว่า ขณะนี้ช่างจากสำนักศิลปากรที่ 7 จังหวัดน่าน ได้เริ่มดำเนินงานบูรณะองค์พระธาตุลำปางหลวง ซึ่งมีอายุกว่า 1,329 ปี แล้ว

ในขั้นตอนแรก ทางเจ้าหน้าที่ได้ตั้งนั่งร้านรอบพระธาตุ แล้วขึ้นไปบนยอดสูงสุดขององค์พระธาตุ ซึ่งมี ความสูงประมาณ 50 เมตร เพื่อถอดแก้วแหวนเงินทอง เพชรนิลจินดาที่ประดับ และยอดฉัตรทองคำแท้ ลงมาตรวจสอบ และเตรียมซ่อมแซม เนื่องจากเมื่อ 20 ปีก่อน ยอดฉัตรถูกฟ้าผ่า

"การบูรณะองค์พระธาตุวัดลำปางหลวง ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรก ซึ่งทางจังหวัดลำปาง และคณะศรัทธาวัด มีแนวทางจะบูรณะองค์พระธาตุให้มีสภาพเดิมทุกอย่าง ไม่ให้เกิดความผิดเพี้ยนไปจากเดิม"

ผู้ใหญ่บ้านลำปางหลวง กล่าวอีกว่า ส่วนทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดทางเจ้าหน้าที่ได้นำมาเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยแล้ว และหลังจากการบูรณะองค์พระธาตุเสร็จเรียบร้อย ประมาณวันที่ 5 มีนาคม 2553 ทางคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จะนำสิ่งของอันมีค่าทั้งหมดนำไปประดิษฐานและประดับไว้บนยอดฉัตรเหมือนเดิม

และในวันนี้(24 มิ.ย.) ทางเจ้าหน้าที่จะได้สำรวจความชื้นขององค์พระธาตุ โดยใช้สว่านเจาะฐานล่างสุดของพระธาตุเพื่อดูว่าส่วนไหนชำรุดเสียหายหรือไม่อย่างไร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้นำเรื่องเข้าหารือคณะกรรมการบูรณะองค์พระธาตุลำปางหลวงทุกฝ่าย ก่อนจะมีมติบูรณะในขั้นต่อไปจะดำเนินการอย่างไร
...................
อ่านเรื่องเกี่ยวกับพระธาตุลำปางหลวงเพิ่มเติมได้ที่
...................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

จันทร์ 6
กรกฎา 52

No comments: