วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Thursday, July 2, 2009

กาดกองต้าได้รางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยาม


รางวัลพระราชทานจาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
บรรยากาศการแห่รางวัลบริเวณกาดกองต้าถนนคนเดิน วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552
บรรยากาศการแห่รางวัลบริเวณกาดกองต้าถนนคนเดิน วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552

ความจริงแล้วเป็นรางวัลของปี 2551 ดังที่เคยนำเสนอไปแล้วในกระทู้

ลำปางคว้า 3 รางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมฯระดับชาติ ในปี51 นี้

ซึ่งได้ลงข่าวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 51 ซึ่งกล่าวไว้ว่า สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกอาคารสถาปัตยกรรมในลำปาง จำนวน 3 แห่งให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ดังต่อไปนี้
1.กลุ่มอาคารบริเวณกาดกองต้า ประเภทชุมชน
2.อาคารฟองหลี กาดกองต้า ประเภทอาคารพาณิชย์
3.วิหารวัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ ประเภท ปูชนียสถานและวัดวาอาราม

แต่ในปีนี้ได้มีการพระราชทานรางวัลอย่างเป็นทางการดังข่าวจากเทศบาลนครลำปางต่อไปนี้

ชุมชนกาดกองต้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับพระราชทานรางวัล “ อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2551” จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ

โดยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 น. ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นผู้แทนชุมชนกาดกองต้า ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2551” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และชาวชุมชนกาดกองต้า ได้ร่วมกันแสดงความชื่นชม ยินดี ความภาคภูมิใจ และเฉลิมฉลองรางวัลอันทรงคุณค่าประวัติศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์สภาพอาคาร ร้านค้า ในอดีตที่ยังคงคุณค่าของสถาปัตยกรรม ศิลปะและความรุ่งเรืองในอดีตที่ผ่านมาของนครลำปางให้คงอยู่สืบต่อไป
...............
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

พฤหัส 2
กรกฎา 52

1 comment:

Anonymous said...

well.. it's like I thought!