วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Thursday, May 21, 2009

เสวนาประวัติศาสตร์ลำปาง โดย ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล


หนังสือประวัติศาสตร์ล้านนา พิมพ์ครั้งที่ 4 (2551)
ผลงานของ ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  เทศบาลนครลำปาง และ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษทางประวัติศาสตร์
เพื่อถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาส  80  ปีพระราชธรรมาลังการ   เจ้าคณะจังหวัดลำปาง
เรื่อง “ตำนานกับปัญหาของการศึกษาประวัติศาสตร์นครลำปาง”  
โดย     ศาสตราจารย์สรัสวดี   อ๋องสกุล
คณะมนุษยศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่   7   สิงหาคม   2552     
เวลา  13.00-16.30  น.
ณ  ห้องประชุม  5  ธันวา  ชั้น  4    
อาคารสำนักการช่างและกองคลัง   สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
    
โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน      
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  054-269531-4
.......
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

พฤหัส 21
พฤษภา 52

1 comment:

Anonymous said...

order phentermine online buy phentermine online forum - phentermine online c.o.d