วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Monday, April 13, 2009

หลังสงกรานต์ก็ยังมีงานน่าติดตาม งาน "ไม้งามกระถางสวย" ครั้งที่2 ม่อนเขาแก้ว บ้านพิชัย ลำปาง


โปสเตอร์งาน "ไม้งามกระถางสวย ครั้งที่2"
ที่มาภาพ : คุณคนึงนุช


ที่มาภาพ : คุณคนึงนุช


ที่มาภาพ : คุณคนึงนุช

การจัดงาน "ไม้งามกระถางสวย" ครั้งที่ 2
จัดขึ้นโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านม่อนเขาแก้ว ร่วมกับโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมบ้านม่อนเขาแก้วฯ

ในวันที่ 17-18 เมษายน 52 ณ บ้านม่อนเขาแก้ว (ท้ายหมู่บ้าน) ถ.พหลโยธิน ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ชมการสาธิตกระบวนการผลิตที่มีเอกลักษณ์ด้านการผลิตเครื่องดินเผาแบบโบราณที่หาชมได้ยาก ซึ่งมีไม่กี่แห่งในประเทศไทย

-ชมวิถีคนปั้นดินโบราณ
-การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดินเผาภายในชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่าง ๆ
..................
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากคุณคนึงนุชครับ
บ้านม่อนเขาแก้วอยู่บนเส้นทางซูเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว เลยสนามกอล์ฟค่ายสุรศักดิ์มนตรีไป จะอยู่ทางขวามือครับ
..................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง
จันทร์ 13
เมษา 52

No comments: