วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Friday, September 5, 2008

วัดปงสนุก คว้ารางวัล UNESCO ประเภท Award of Merit


วิหารพระเจ้าพันองค์ก่อนบูรณะ ไม่ทราบปีพ.ศ.
ที่มา :
http://intranet.m-culture.go.th/lampang/Information/ancient/bo10.html


โลโก้รางวัล UNESCO Asia-Pacific Heritage for Cultural Heritage Conservation

ขอแสดงความยินดีกับการที่ วัดปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง ลำปาง คว้ารางวัล 2008 UNESCO Asia-Pacific Heritage Award

ข้อความที่ประกาศอยู่ในหน้าเว็บเพจของ UNESCO สาขากรุงเทพฯ มีดังนี้


Wat Pongsanuk, Lampang, Thailand

The restoration of Wat Pongsanuk provides an inspirational model of community-led conservation in saving a unique Lanna temple.

The project showcases the collective achievements of the monks and the local residents working in close cooperation with traditional craftspersons, local authorities and academic advisors. The restoration works have been thoughtfully and sensitively carried out, with the revival of traditional building and decorative techniques.

The project has also achieved educational aims in teaching local history, as seen in the thoughtful on-site exhibits and the subtle notations of the earlier building footprint.

By empowering the traditional caretakers of the temple, the restoration project ensures that Wat Pongsanuk can continue to be sustained as a vital part of the cultural heritage of Lampang and northern Thailand for many years to come.

ที่มา : 2008 UNESCO Asia-Pacific Heritage Award Winners
http://www.unescobkk.org/index.php?id=8109หน้าตาเว็บไซต์ UNESCO สาขากรุงเทพฯ ของไทยที่ได้ก็มีอีกสองแห่งคือที่อัมพวา สมุทรสงคราม และอาคารสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ฉะเชิงเทรา

มีเพื่อนชาวลำปางชื่อ คุณณัฐพล โอมอภิญญาณ ช่วยแปลให้ครับ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ แต่กระนั้นความรับผิดชอบของเนื้อหาทั้งหมดอยู่ที่บรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียวครับ

วัดปงสนุก, ลำปาง ประเทศไทย


การบูรณปฏิสังขรณ์ วัดปงสนุก เป็นแบบอย่างหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจทางด้านการอนุรักษ์โดยชุมชน ในการรักษาวัดล้านนาโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

โครงการนี้ได้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเชิงอนุรักษ์ให้กลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ต่างๆในสังคม เช่น พระสงฆ์ และ ชาวบ้านนั้นเอง ซึ่งได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างช่างฝีมือ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และที่ปรึกษาจากสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด การบูรณปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้ได้ผ่านการไตร่ตรองอย่างดีและคำนึงถึงความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งในการฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรม รวมถึงเทคนิคการตกแต่งประดับประดาอาคาร

โครงการนี้ยังเป็นโครงการที่ตรงกับเป้าหมายทางด้านการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นจากจดหมายเหตุและพงศาวดารที่สืบค้นได้ในปัจจุบัน

อนึ่งจากการร่วมแรงร่วมใจและการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในวงกว้างในโครงการฟื้นฟูดังกล่าวนั้น ทำให้มั่นใจได้ว่า วัดปงสนุก จะสามารถดำรงอยู่และสำคัญมาก
ขี้นตามลำดับในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย


ภาพงานประเพณีตานข้าวสลากหลวง วัดปงสนุกเหนือ 11 ต.ค.50
ที่มาภาพ :
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=boatboat&month=10-2007&date=25&group=4&gblog=13
...
เรื่องลำปาง ดังก้องโลกอีกครั้งหนึ่ง ใครรู้ข่าวช่วยส่งต่อๆกันไปด้วยนะครับ
จริงๆแล้ว เทศบาล หรือจังหวัดควรมีส่วนร่วมในการแสดงความยินดีกับรางวัลนี้ พวกเราเห็นว่ายังไงครับ
...
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

ศุกร์ 05
กันยา 51

No comments: