วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Friday, September 19, 2008

เก็บบรรยากาศงานเสวนา "เมืองเก่านครลำปางฯ" มาฝาก


พิธีเปิดโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายดิเรก ก้อนกลีบ
ที่มาภาพ : ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่นบรรยากาศการสัมมนา
ที่มาภาพ : ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น


การบรรยายเรื่อง “เมืองเก่าลำปางกับโจทย์ว่าด้วยวิกฤตความเป็นตัวของตัวเอง”
โดย คุณภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

ที่มาภาพ : ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น


การบรรยายเรื่อง “พระธาตุหลวงเวียงลำพางกับพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์สำนักสีหล”
โดย ศาสตราจารย์สุรพล ดำริห์กุล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มาภาพ : ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น


การบรรยายเรื่อง “รถไฟ รถม้า รัษฎา นาฬิกา”
โดย คุณชัยวัฒน์ ศุภดิลกลักษณ์ อดีตผู้จัดการสินเชื่อพิเศษจังหวัดลำปาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)การบรรยายเรื่อง “วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก ลำปาง”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มาภาพ : ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่นการเสวนาเรื่อง “เมื่อไหร่ลำปางจะมีหอศิลป์ ?” โดย
1. ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ แสงแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3. คุณอนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1
4. คุณปรารถนา หาญเมธี ดำเนินรายการ
ที่มาภาพ : ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง "เมื่อไหร่ลำปางจะมีหอศิลป์ฯ"
ในภาพคือ อ.มงคล ถูกนึก จาก โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า จะมีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
“เมืองเก่า นครลำปาง : ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม”
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2551 เวลา 8.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 5 ธันวา ชั้น 4 อาคารสำนักการช่างและกองคลัง สำนักงานเทศบาลนครลำปาง จัดโดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง และกลุ่มลูกหลานสืบสายสกุลเจ้าเจ็ดตน

ภาพด้านบนเป็นบรรยากาศของงานสัมมนาที่ผ่านมา

ส่วนข้อสรุปของงานสัมมนาครั้งนี้ นอกจากการนำเสนอบทความวิชาการแล้วที่สำคัญก็คือการตั้งคำถามถึงหอศิลปวัฒนธรรมนครลำปาง และทำให้เรื่องนี้กลับมาเป็นประเด็นที่ถกเถียงสาธารณะกันอีกครั้ง หลังจากที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจางหายไป

การสัมมนาครั้งนี้ยังมีคุณูปการที่สำคัญในการที่นำไปสู่การหารือเรื่องนี้อีกครั้งกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่มีได้นัดประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (ที่รับผิดชอบมิวเซียมสยาม) ผ่านการประสานงานโดย คุณอนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 5 ธันวา เทศบาลนครลำปางนั่นเอง ในวันดังกล่าวนอกจากจะหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมนครลำปางแล้ว ยังมีการไปเยี่ยมชมบริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเดิม และบริเวณศาลาประชาคมด้วย

จากการดำเนินการดังกล่าวมีแนวโน้มที่เชื่อได้ว่า ผู้ว่าฯดิเรก ก้อนกลีบ เห็นด้วยกับการจัดตั้ง หอศิลปวัฒนธรรมนครลำปาง ในรายละเอียด ความคืบหน้าเราจะนำมาเสนอต่อไป

อนึ่งงานสัมมนาวิชาการนี้ หัวข้อทั้งหมดได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ "2ฟากแม่วัง 2ฝั่งนครลำปาง" ที่จะตีพิมพ์แล้วเสร็จประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้
.......................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

ศุกร์ 19

กันยา 51

2 comments:

Anonymous said...

comment54, [url=http://h2o.law.harvard.edu/user/profile.do?userID=14012]buy valium 10mg[/url], %-(, http://h2o.law.harvard.edu/user/profile.do?userID=14012 valium 10mg, %-(, [url=http://www.ziggs.com/apps/profile/Interests.aspx?uid=139855]buy zolpidem[/url], %-(, http://www.ziggs.com/apps/profile/Interests.aspx?uid=139855 order zolpidem no prescription, %-(, [url=http://www.ziggs.com/apps/profile/Interests.aspx?uid=139998]order vicodin online[/url], %-(, http://www.ziggs.com/apps/profile/Interests.aspx?uid=139998 order vicodin online, :-), [url=http://h2o.law.harvard.edu/user/profile.do?userID=14011]order cheap alprazolam[/url], nfm, http://h2o.law.harvard.edu/user/profile.do?userID=14011 cheap alprazolam, %-(, [url=http://www.chop.edu/forum/user/profile/12410.page]zolpidem no prescription[/url], :-), http://www.chop.edu/forum/user/profile/12410.page zolpidem without prescription, ;-)

Anonymous said...

Hello! Can you tell me how i can register mail at google [url=http://google.com]google[/url] http://google.com