วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Sunday, December 10, 2006

สรุปข่าวสร้างสรรค์ในลำปางที่พอจะมีอยู่บ้าง (1)

จันทร์ 4 ธันวาคม 49 เวลา 09.00 น. "พิธีบวงสรวงบูรพาจารย์และทำบุญทักษิณานุปทาน เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารจตุรมุข(วิหารพระเจ้าพันองค์) วัดปงสนุก" โดย ชุมชนบ้านปงสนุก


พระเถระอันเป็นที่นับถือของชาวลำปาง และชุมชนปงสนุก องค์กลางคือ "ครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี"(พ.ศ.2369-2454) [ภาพจากชุมชนบ้านปงสนุก 4 ธันวา 49]


เครื่องบวงสรวงในงาน [ภาพจากชุมชนบ้านปงสนุก 4 ธันวา 49]


นิทรรศการการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก โดยความร่วมมือจาก คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ภาพจากชุมชนบ้านปงสนุก 4 ธันวา 49]ผู้เข้าร่วมงาน มีชาวบ้านจากชุมชนปงสนุกเป็นหลัก ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ (เสื้อสีเหลืองขลิบฟ้า) อาจารย์ประจำ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ หัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญอีกท่านหนึ่งก็มาร่วมด้วย [ภาพจากชุมชนบ้านปงสนุก 4 ธันวา 49]
.........................................................................................................................................

พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 49 เวลา 17.00 น. "งานฉลองเปิดตัวสำนักงานใหม่ กลุ่มล้านคำลำปาง" เริ่มด้วยแถลงการณ์"ล้านคำลำปางที่ผ่านมา และจะเป็นไป" และ สะดวกเสวนา ครั้งที่ 6 "ลำปางในมุมมองของหมู่เฮา" ณ ตึกเสาจินดารัตน์ 2474 ถ.ทิพย์ช้าง ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง โดย กลุ่มล้านคำลำปาง


บรรยากาศตึกเสาจินดารัตน์ 2474 กับงานฉลองสำนักงานใหม่และ สะดวกเสวนา ครั้งที่ 6
[ภาพโดย สุรีรัตน์ ฉัตรอังกูร 7 ธันวา 49]ผู้เข้าร่วมเสวนา (จากซ้ายไปขวา) เจตน์ อริยะสมบัติ, ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, อนุกูล ศิริพันธุ์, ศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง [ภาพโดย สุรีรัตน์ ฉัตรอังกูร 7 ธันวา 49]


ผู้เข้าร่วมฟังสะดวกเสวนา ครั้งที่ 6 "ลำปางในมุมมองของหมู่เฮา" [ภาพโดย สุรีรัตน์ ฉัตรอังกูร 7 ธันวา 49]

.........................................................................................................................................

ศุกร์ 8 ธันวาคม 49 เวลา 15.00 น.
"งานฉลองพัดยศ พระราชธรรมาลังการ" ณ วัดบุญวาทย์วิหาร ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง

ผู้สื่อข่าว on Lampang : เปิดโลกลำปาง
อาทิตย์ 10 ธันวา 49
อังคาร 19 ธันวา 49 แก้ไข
พุธ 20 ธันวา 49 แก้ไข(2)

1 comment:

Anonymous said...

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับเพื่อสังคมที่ดีขึ้นของลำปางครับ

แล้วพบกันในโอกาสต่อๆไป