วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Wednesday, December 6, 2006

'on Lampang' เล่าเรื่องอะไร?

"เล่าเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คน บนแผ่นดินลำปาง"
ด้วยใจแล้ว เราพยายามจะเล่าขาน เรื่องลำปางบนมิติทางศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์/นักคิด/วรรณกรรม ที่ "เคลื่อนไหว" บนฐานข้อมูลในทางนี้ที่เรามีอยู่ (ยังสงสัยอยู่ว่า ถ้าหากตายไปวันนี้พรุ่งนี้ ข้อมูลดังกล่าวน่าจะตายไปด้วย เพราะข้อมูลที่เยอะแล้วไม่ได้แยกแยะให้ดี กับคนอื่นแล้ว ก็เป็นขยะดีๆนี่เอง)
ขาดแคลนข้อมูล...
ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของบ้านเรา ซึ่งความจริงแล้วเป็นปัญหากันทั้งประเทศก็คือ การจัดการข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ความจำเป็น หรือการเห็นความสำคัญของข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจจึงมีน้อยอย่างไม่น่าเชื่อ จากประสบการณ์การทำงาน "โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ- ท้องถิ่นน่าอยู่ จ.ลำปาง" ตลอด 3 ปีที่ผ่าน ทำให้ได้สัมผัสกับข้อมูล จำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และหวังอย่างยิ่งว่าจะนำไปต่อยอดออกไปได้อีก

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ...
ข้อมูลดังกล่าวขอกล่าวแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ โดยมี เว็บบล็อก on lampang สื่อสาร เจ๊าะแจ๊ะ อัพเดทข่าวคราวลำปาง โดยเฉพาะในด้านศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์/นักคิด/วรรณกรรม ตลอดจนเชื่อมโยง link ของ on lampang ซึ่งมีดังนี้

1.on Lampang art เป็นแหล่งสะสมงานศิลปะทั้งในอดีต และศิลปะร่วมสมัย
2.on Lampang article เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลของบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับลำปาง
3.on Lampang book หนังสือ และเอกสารเกี่ยวกับลำปาง ในเรื่องประวัติศาสตร์-ศิลปวัฒนธรรมจะได้รับการลงบัญชีไว้
4.on Lampang history ถือเป็นการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ แสดงยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านของบ้านเมืองลำปาง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องไปถึงกับเอกสาร หลักฐานชั้นต้น ตลอดจนหนังสืออ้างอิงต่างๆด้วย
5.on Lampang picture จัดการรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาพลำปางทั้งภาพเก่า และภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ไม่ได้มีการจัดการก็ไม่สามารถจะยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์ความสามารถใหม่ๆขึ้นมาได้ หากขาด"สติ" "วิจารณญาณ"และ"อิสรภาพ"ตลอดจนถึงพุทธิปัญญา ไม่เช่นนั้นแล้วข้อมูลที่มหาศาลก็เป็นแต่กระแสความคิดที่จมอยู่เบื้องลึกต่อไปแสนนาน กว่าจะมี"ใคร" ฉุกคิดได้และเก็บมันขึ้นมา ในเวลาที่เหมาะสม

อังคาร 5 ธันวา 49
ศุกร์ 8 ธันวา 49 ปรับปรุงแก้ไข
อาทิตย์ 10 ธันวา 49 ปรับปรุงแก้ไข(2)

No comments: