วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Tuesday, December 26, 2006

สรุปข่าวสร้างสรรค์ในลำปางที่พอจะมีอยู่บ้าง (3)


อาคารวัฒนธรรมในสวนเขลางค์ฯ จะได้รับการปรับปรุงจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ [ภาพโดย ธิดารัตน์ ไชยยาสืบ 27 ธันวา 49]


ภาพหุ่นจำลอง การจัดแสดงภายใน อาคารวัฒนธรรมเดิม ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร [ภาพโดย ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ 25 ธันวา 49]


ภาพหุ่นจำลอง แสดงรายละเอียดภายใน [ภาพโดย ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ 25 ธันวา 49]


จะปรับปรุงด้านหลัง ด้วยการต่อมุขเพื่อเชื่อมโยงกับถนนด้านข้างสวนเขลางค์ฯ และหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง [ภาพโดย ธิดารัตน์ ไชยยาสืบ 27 ธันวา 49]

"เปลี่ยนอาคารวัฒนธรรมในสวนเขลางค์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์"

จากการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ทำให้ได้ทราบถึงโครงการ ก่อสร้างแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่เกี่ยวกับความเป็นมา ประวัติศาสตร์ของเมืองลำปาง โดยการปรับปรุงอาคารวัฒนธรรม เดิมที่อยู่ใน สวนสาธารณะเขลางค์นคร ซึ่งรวมอยู่ในแผนการปรับปรุงสวนฯในปีหน้า ที่น่าสนใจก็คือ แนวคิดที่จะเชื่อม หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง กับ แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวพร้อมๆไปกับงานสวนฯที่กล่าวมาแล้ว ภายในอาคารจะ ประกอบด้วย
1.ประชาสัมพันธ์
2.นิทรรศการ
โดยแบ่งเป็นส่วนย่อยๆอีก 6 ส่วนก็คือ
2.1 "ภูมิประเทศ"
2.2 "นครลำปางในอดีต"
2.3 "สลุงหลวงและงานประเพณี"
2.4 "ศาสนา"
2.5 "รถม้าเมืองลำปาง"
2.6 "ของดีเมืองลำปาง"

ผลงานการออกแบบ โดย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนึ่ง เนื่องจากการจัดผังอาคารนี้จำเป็นต้องสัมพันธ์กับอาคารหอสมุดฯ ดังนั้นจึงมีการกลับด้านหน้าด้านหลังของอาคารวัฒนธรรมเดิม กล่าวคือ เปลี่ยนด้านหลังอาคารให้เป็นด้านหน้า เพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรม และผู้คนด้านนอก

อังคาร 26 ธันวา 49
ผู้สื่อข่าว on Lampang : เปิดโลกลำปาง

2 comments:

Somrit Unai said...

ดีครับ การนำเสนอเมืองลำปางเป็นสิ่งที่ชาวลำปางควรจะทำ
ทำต่อไปนะ จะเข้ามาเยี่ี่ยมเยือนเรื่อยๆนะ ดีๆ ทำต่อไปครับ ผมก็ทำเหมือนกันแต่ยังไปไม่ถึงไหน เกี่ยวกับอักษรล้านนา
้http://somritblog.blogspot.com

Somrit Unai said...

ดีครับ การนำเสนอเมืองลำปางเป็นสิ่งที่ชาวลำปางควรจะทำ
ทำต่อไปนะ จะเข้ามาเยี่ี่ยมเยือนเรื่อยๆนะ ดีๆ ทำต่อไปครับ ผมก็ทำเหมือนกันแต่ยังไปไม่ถึงไหน เกี่ยวกับอักษรล้านนา
http://somritblog.blogspot.com