วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Sunday, August 9, 2009

อบจ.สร้างอุทยานการเรียนรู้ที่หนองกระทิง 5 เดือนเสร็จ
พาดหัวข่าว "ปิดหนองกระทิง"


สวนสาธารณะหนองกระทิง
ภาพจาก http://www.thaimtb.com/webboard/113/56990-58.jpg

ข่าวจากลานนาโพสต์ (31 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2552) ลงพาดหัวข่าวไว้ว่า

"ปิดหนองกระทิง
อบจ.ลำปางเริ่มสานฝันสร้างอุทยานการเรียนรู้ที่สวนสาธารณะหนองกระทิง ใช้งบ 40 ล้าน สั่งปิดสวนตั้งแต่ 1 ส.ค.-ธ.ค.52 เพื่อความสะดวกในการก่อสร้างและความปลอดภัยของประชาชน"

หากไม่คิดมากเรื่องการเืมืองท้องถิ่นของทั้งสองขั้ว เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ลำปางเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งในด้านกายภาพในเชิงปริมาณ และในด้านคุณภาพของสังคมที่หน่วยงานในท้องถิ่นเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น
..................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

อาทิตย์ 9
สิงหา 52

No comments: