วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Sunday, July 25, 2010

จิบน้ำชายามบ่ายกับคุณชายถนัดศรี เล่าเรื่อง "ลำปางเมื่อวันวาน"

..
ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปางร่วมกับเทศบาลนครลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและกลุ่มลำปางสร้างสรรค์ จะได้จัดกิจกรรมจิบน้ำชายามบ่ายกับคุณชายถนัดศรี เล่าเรื่อง "ลำปางเมื่อวันวาน" โดยเรียนเชิญ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ พลเมืองลำปางกิตติมศักดิ์ มาพูดคุยในหัวข้อดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30-19.00 น. ณ ศาลาในสวน โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่พิพิธภัณฑ์เมืองนครลำปาง จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด การแต่งกายในชุดลำลองตามสบาย

ได้รับการส่งข่าวมาจาก อ.ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ครับ

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

อาทิตย์ 25
กรกฎา 53

No comments: