วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Friday, July 16, 2010

โฮะ : ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยและการเดินทางบนแผ่นดินล้านนา วันที่ 13-29 กรกฎา 53 นี้โปสเตอร์

เชิญชม
นิทรรศการ โฮะ : ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยและการเดินทางบนแผ่นดินล้านน
วันที 13-29 กรกฎาคม 2553
ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถ.หน้าพระลาน กรุงเทพฯ

จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ อุษาคเนย์

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง
ศุกร์ 16
กรกฎา 53

No comments: