วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Friday, April 4, 2008

อ.ส.ท. ปี 2518 ฉบับ "แนะนำนครลำปาง"


อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 8
เดือน มีนาคม 2518 ฉบับแนะนำนครลำปาง


ปก : พระบรมธาตุและวิหารแบบพม่า วัดพระแก้วดอนเต้า นครลำปาง(โปรดสังเกตว่า ตอนนั้นยังไม่ได้รวมวัดพระแก้วดอนเต้า
กับวัดสุชาดารามเข้าด้วยกัน) งามเด่นในฟ้าของฤดูหนาวเหนือ รถม้าและดรุณีชาวนครลำปาง ณ หน้าวัดเจดีย์ซาว


อันเนื่องมาจากได้ไปเดินดูหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เห็น อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 เดือน มีนาคม 2518 ฉบับแนะนำนครลำปาง
ราคาไม่แพงนัก จึงซื้อติดมือมา และเห็นว่า น่าจะเอามาแบ่งปันกันในที่นี้

ยกบทบรรณาธิการบางส่วนมาให้ชม
ใน "จากบรรณาธิการ"
โดย ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ
เขียนเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2518 มาให้ดู

"สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพ

ในบรรดาจังหวัดภาคเหนือ อันเคยเป็นดินแดนเก่าแก่ของ อาณาจักรลานนาไทยนั้น นครลำปางเป็นเมืองหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ไม่แพ้เชียงใหม่ หัวใจของอาณาจักรลานนาไทยในครั้งก่อน และศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติ
แห่งที่สองของไทยในทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพที่ตั้งของนครลำปางนั้น นับได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการคมนาคม
มีจังหวัดตาก ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย และแพร่ ล้อมอยู่โดยรอบ

นครลำปาง จึงควรเป็น จุดหมายปลายทาง ในการท่องเที่ยวที่ดียิ่งอีกแห่งหนึ่ง นอกเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใครๆ
ก็รู้จักกันดีแล้ว แต่สำหรับนครลำปางนั้นเล่า มีอะไรเป็นสิ่งน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวบ้าง?

อนุสารอ.ส.ท. ฉบับนี้จึงมีความภูมิใจที่ได้เสนอเรื่องราวของนครลำปางโดยเฉพาะทั้งเล่ม เพื่อเป็นการเริ่มต้น
ฤดูร้อนที่กำลังมาถึง ให้เป็นฤดูร้อนอันน่ารัก หากว่าท่านจะติดตามอนุสาร อ.ส.ท. ไปสู่นครลำปางในฤดูร้อนนี้..."

เล่มมีสารบาญดังนี้
จากบรรณาธิการ 4
เปิดประตูเมืองเขลางคนคร ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ 6
60 ปี กับรถม้านครลำปาง บริสุทธิ์ ประสพทรัพย์ 12
ร้อนเย็นที่แจ้ซ้อน-กิ่วลม วสุมดี เทศนสดับ 16
นครลำปาง จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ศักดิ์ รัตนชัย 22
สุดทางที่-งาว สมพงษ์ จันทรโสภา 30
ชมวัดใหญ่ในนครลำปาง รำไพพรรณ แก้วสุริยะ 36
วังเหนือ อายุธ วิไล 42
เรื่องน่ารู้ในการไปเที่ยวนครลำปาง 80
ในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 81
จดหมายถึงบรรณาธิการ 82

....................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

ศุกร์ 4
เมษา 51

No comments: