วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Sunday, May 2, 2010

หอศิลป์ลำปาง โดยการริเริ่มจาก มูลนิธิ นิยม ปัทมเสวี
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หอศิลป์ลำปาง
ภาพจาก
http://plclampang.org/banner/


"นิทรรศการศิลปะ สล่าคำอ้ายและเพื่อนผอง" วันที่ 23 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2553
ภาพจาก
http://plclampang.org/banner/


"นิทรรศการของรัก...แต่ไม่หวง private collection" วันที่ 6-21 มีนาคม 2553
ภาพจาก
http://plclampang.org/banner/


"ภัณฑ์ดี...พันธุ์ไทย : นิทรรศการออกแบบนิพนธ์ ครั้งที่ 2 และผลงานออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552" วันที่ 27 มีนาคม - 4 เมษายน 2553
ภาพจาก
http://plclampang.org/banner/


"บันทึกของจิตต์ : นิทรรศการภาพถ่ายของ จิตต์ จงมั่นคง" วันที่ 24 เมษายน - 8 มิถุนายน 2553
ภาพจาก
http://plclampang.org/banner/

หลังจากที่พื้นที่กลางในการแสดง "งานศิลปะ" ของลำปาง ถูกไถ่ถามและเรียกร้องมานาน บัดนี้พื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงแล้วบนแผ่นดินลำปาง ด้วยความพยายามของมูลนิธิ นิยม ปัทมเสวี เจ้าของเดียวกับศูนย์การเรียนรู้ปัทมเสวี ณ ตึกฟองหลี กาดกองต้า ลำปาง

พื้นที่ดังกล่าวได้ชื่อว่า "หอศิลป์ลำปาง" (Lampang Art Center) ซึ่งได้ปรับปรุงจากเรือนไม้เก่าที่เคยเป็น เกสต์เฮ้าส์ชื่อว่า บุญมา (แต่อย่างไรก็ดี เรือนไม้หลังนี้ก็มิได้มีอายุยาวนานนัก เนื่องจากในบริเวณเดียวกันนี้เคยเป็นเรือนไม้ขนมปังขิงสองชั้น) โดยความมุ่งมั่นของ คุณณรงค์ ปัทมะเสวี ประธานมูลนิธิ นิยมปัทมะเสวี

หอศิลป์ลำปางได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 ด้วย "นิทรรศการศิลปะ สล่าคำอ้ายและเพื่อนผอง" (วันที่ 23 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2553) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนายกเทศบาลนครลำปางร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

หลังจากนั้นก็ได้มีการจัด "นิทรรศการของรัก...แต่ไม่หวง private collection" เมื่อวันที่ 6-21 มีนาคม 2553 ต่อมาก็คือ "ภัณฑ์ดี...พันธุ์ไทย : นิทรรศการออกแบบนิพนธ์ ครั้งที่ 2 และผลงานออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552" โดย สาขาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง 27 มีนาคม - 4 เมษายน 2553

ล่าสุดก็คือ "บันทึกของจิตต์ : นิทรรศการภาพถ่ายของ จิตต์ จงมั่นคง" ในวันที่ 24 เมษายน - 8 มิถุนายน 2553 ผลงานภาพถ่ายมือระดับ "ศิลปินแห่งชาติ"


ความคึกคักของแวดวงศิลปะ กำลังจะผลิบานต่อไป และต่อไป

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง
อาทิตย์ 2
พฤษภา 53

No comments: