วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Thursday, November 12, 2009

เชิญชม จิตรกรรมช้างไทยมหากุศล 30 ตุลา-30 พยนี้ ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปางสูจิบัตรจิตรกรรมช้างไทยมหากุศล


ปกในสูจิบัตรจิตรกรรมช้างไทยมหากุศล


เชิญชมนิทรรศการ จิตรกรรมช้างไทยมหากุศล
วันที่ 30 ตุลา-30 พยนี้ ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นิทรรศการนี้เกิดจากการที่ผู้จัดได้มีความหวังว่าอยากจะช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิต
ของช้างให้ดีขึ้น จึงรวบรวมผลงานของศิลปินทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ
รวมกว่า 40 ท่าน เพื่อมุ่งหารายได้มอบให้กับช้างไทยเป็นการกุศล

อนึ่งประธานโครงการนี้ได้แก่ คุณอัญชลี อินทร์อุดม แห่ง อัญชลีแกลอรี่ ที่ตั้งอยู่
บริเวณ ถ.พระบาท เลยจากทางเข้าท่ากาศยานจังหวัดลำปางไปเล็กน้อย

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

พฤหัส 12
พฤศจิกา 52

No comments: