วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Saturday, October 10, 2009

เปิดถนนคนเดินสายใหม่ เน้นบรรยากาศเมืองเก่า บริเวณถนนวังเหนือ ต.เวียงเหนือ เริ่มเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลานี้ที่มาภาพ http://www.lampangcity.go.th/detail_act_news.php?id=2429


นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า ทน.ลำปาง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป ภายใต้แนวคิด "นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า" ซึ่งได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน ทั้งการดูแลกำแพงเมืองประตูม้า และถนนวังเหนือ


ทั้งนี้ จะได้นำยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการส่งเสริมท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม ปลุกกระแสการอนุรักษ์ให้เกิดกับคนในพื้นที่ ดังนั้น จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การจับจ่ายใช้สอยในตลาดที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านเมืองขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ บน ถ.วังเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง โดยกำหนดชื่องานว่า “ใส่บาตรข้าวนึ่ง กาดมั่วคัวงาย แต่งก๋ายปื้นเมือง ตี้เวียงเหนือ...เวียงวัฒนธรรม” โดยเริ่มครั้งแรกวันที่ 11 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่ 07.00 น.

ภายในงานจะมีการใส่บาตร ออกร้านจำหน่ายอาหาร สินค้าพื้นเมือง การแสดงพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านให้สืบเนื่องและเข้าถึงชุมชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ลำปาง เนื่องจากย่าน ต.เวียงเหนือ เป็นย่านเมืองเก่า มีสถานที่สำคัญมากมาย เช่น วัดปงสนุก วัดพระแก้วดอนเต้า วัดประตูป่อง กู่เจ้าย่าสุตา บ้านเสานัก บ้านหลุยส์ อาคารสำนักงาน ออป. อายุกว่า 100 ปี กำแพงเมืองเก่า ฯลฯ

ที่มาข่าว : http://www.komchadluek.net/detail/20091008/31641/จัดกิจกรรมใส่บาตรข้าวนึ่งฯรักษ์วิถีคนลำปาง.html

ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

เสาร์ 10
ตุลา 52

No comments: