วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Saturday, December 13, 2008

"หลากรสเรื่องลำปาง" รวม บทความจากอาจารย์ไพโรจน์ : ชุดที่1

"หลากรสเรื่องลำปาง"รวม บทความจากอาจารย์ไพโรจน์ : ชุดที่1

หลังจากที่ได้รับความอนุเคราะห์บทความเกี่ยวกับลำปางมาจาก อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น แห่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์ลำปาง ซึ่งส่วนใหญ่ได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่า ลำปางนิวส์ บรรณาธิการเว็บบล็อกได้ทำการคัดสรรบทความจำนวนหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าและเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และใช้ในชื่อชุดว่า'"หลากรสเรื่องลำปาง"รวม บทความจากอาจารย์ไพโรจน์' ซึ่งในที่นี้มีทั้งหมด 10 บทความดังนี้

บทความจากอาจารย์ไพโรจน์ : ปริศนาแห่งคุ้มหลวง (1)
บทความจากอาจารย์ไพโรจน์ : ปริศนาแห่งคุ้มหลวง (2)
บทความจากอาจารย์ไพโรจน์ : วันพ่อเจ้าทิพย์ช้าง
บทความจากอาจารย์ไพโรจน์ : “บุญเท่ง” ปู่สภา
บทความจากอาจารย์ไพโรจน์ : เจ้าสัวแห่งลำปาง
บทความจากอาจารย์ไพโรจน์ : “คึกฤทธิ์” เล่าชีวิตฝรั่ง
บทความจากอาจารย์ไพโรจน์ : ก๋วยเตี๋ยวปู่โย่ง
บทความจากอาจารย์ไพโรจน์ : คนเมือง บ่อู้กำเมือง
บทความจากอาจารย์ไพโรจน์ : 80 ปีสักเสริญ(ศักดิ์) รัตนชัย
บทความจากอาจารย์ไพโรจน์ : รถม้าคราหนึ่ง

ทั้งหมดรวมอยู่ในเว็บบล็อกที่ชื่อว่า http://olparticle.blogspot.com/

ซึ่งในอนาคตหากเป็นไปได้จะพยายามสรรหาบทความเกี่ยวกับลำปางจากท่านอื่นๆเพื่อเผยแพร่ ความรู้ไปสู่วงกว้างอันเป็นภารกิจสำคัญของพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของ on Lampang แห่งนี้ เพราะเราเชื่อว่า การก้าวไปข้างหน้านั้น ต้องไม่ใช่การเดินไปข้างหน้าอย่างโดดเดี่ยว
.............................
ผู้สื่อข่าว
on Lampang :
เปิดโลกลำปาง

เสาร์ 13
ธันวา 51

No comments: