วัดพระธาตุลำปางหลวง โดย คุณ moofight ถ่ายราวๆปี 2551 ภาพจาก http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25898

Wednesday, May 2, 2007

2 งานสถาปัตยกรรมนครลำปาง สู่ การประกวดระดับชาติ


ภาพโปสเตอร์แสดงอาคารที่นำส่งประกวด คือ สะพานรัษฎาภิเศกภาพโปสเตอร์แสดงอาคารที่นำส่งประกวด คือ ตึกเสาจินดารัตน์ ถนนทิพย์ช้าง

โครงการจัดทำทะเบียนอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ Onlineพื้นที่สาธารณะเพื่อร่วมกันดูแลมรดกสถาปัตยกรรมในประเทศ ได้มีการจัด "โครงการประกวดจัดทำทะเบียนอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ Online" ขึ้น เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึงคุณค่าของอาคารเก่า แก่ นิสิตนักศึกษา สถาปนิก ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในวงการสถาปัตยกรรม รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลระยะยาวและต่อเนื่อง ในการสานต่อความร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ เพื่อหาทางอนุรักษ์ฟื้นฟูอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ในการนี้ ได้มีกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์คนรุ่นใหม่จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เลือกอาคารในลำปางมา 2 หลัง เพื่อส่งประกวด ได้เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย ซึ่งผลการตัดสินเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทีมแรก : สะพานรัษฎาภิเศก__นายณัฐวุฒิ ศรีกุลทรัพย์, อ.เกรียงไกร เกิดศิริ
ทีมที่สอง : ตึกเสาจินดารัตน์__นายตุลชัย ปอทรัพย์, อ.ตะวัน วีระกุล

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thai-heritage-building.com/info.php และ http://www.ourprofiles.com/ASA_Conserv_Online/

ผู้สื่อข่าว on Lampang : เปิดโลกลำปาง
2 พฤษภาคม 2550
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อบทความนี้ ที่คำว่า comments ด้านล่างของบทความ
OLP


No comments: